Verre vriendjes van Namibië

Hé, ken je pater Martin van der Avoird? Hij werkt in Namibië en zorgt dat er hostels zijn, waar kinderen wonen en naar school kunnen gaan.
Hij komt uit Molenschot en daarom steunen de parochie en de Molenschotse inwoners al sinds jaar en dag zijn werk: ‘De Verre vriendjes van Namibië’. Elke maand schrijft hij ons een nieuwsbrief ‘De Nuusbrokkies van Namibië’. De taal is Afrikaans, een dochtertaal van het Nederlands, ontstaan uit zeventiende-eeuwse Nederlandse dialecten. Lees het eens, het klinkt geweldig!
Pater Martin van der Avoird werkt sinds zijn priesterwijding in 1967 in Namibië. Een land in zuidelijk Afrika, aan de kust van de Atlantische Oceaan tussen Angola en Zuid-Afrika. De hoofdstad is Windhoek.
Pater Martin behoort tot de congregatie van Oblaten van Sint Franciscus van Sales (osfs). Een groot deel van het land o.a. Cambridge, Windhoek, Aranos, Rehoboth en Witkrans behoort tot zijn werkgebied. Plaatsen, die honderden kilometers uit elkaar liggen. In Cambridge is een grote boerderij, die verhuurd wordt. De opbrengsten hiervan worden gebruikt voor de bekostiging van de hostels.
Pater Martin vierde op 11 maart 2017 zijn 50 jarig priesterjubileum in Namibië, maar ook in Molenschot op 23 april, toen hij even terug was. “Als je 75 jaar oud bent, mag je stoppen met het werk”, zegt pater Martin. Hij is al 76 jaar en heeft ‘nog geen fluitje gehoord’ dat hem terugfluit naar Nederland. Hij wil dat ook niet horen. Zijn werk en passie liggen in Namibië, het schoonste land van Afrika. Hij blijft er!


De Nuusbrokkies van pater Martin van der Avoird:

 • Die Nuusbrokkies van Namibia – september 2020

  Dit is nu maandag 7 September en het is al lekker warm in de namiddag tot 32 graden. Het lijkt nu dat de wintertijd voorbij is. De lente begint hier bij het begin van de …

Klik hier voor nog meer verslagen van pater Martin van der Avoird op de site van de Oblaten.


Meer nieuws:

 • Driekoningenzingen in Molenschot – januari 2020

  Op zaterdag 4 januari trokken groepjes kinderen verkleed als koningen langs de deuren van Molenschot om te zingen. Zij deden dit met veel plezier voor hun ‘Verre vriendjes in Namibië. ‘s Avonds werden zij met hun ouders in de Annakapel opgewacht om vervolgens aan te sluiten bij de wekelijkse viering in de Kerk. Zij hielpen pastor Edith met het ‘afsluiten’ van de Kersttijd door de Kerststal te bewieroken.
  Daarna werd heel serieus de inhoud van de collectebussen geteld en zij hadden samen meer dan € 225,– opgehaald. Geweldig! Van dit geld kan pater Martin van der Avoird prachtige dingen doen voor de kinderen in het arme Namibië.
  De ‘Koningen’ zelf werden ook beloond en mochten iets kiezen uit zelfgemaakt speelgoed en andere voorwerpen uit Namibië. Elk jaar is dit weer een heel spannend moment!
  Een dank je wel voor iedereen die dit resultaat mogelijk maakte, maar vooral dank aan de kinderen.
  Parochiekerncommissie Anna Molenschot.

Naar boven