Financiën

Om het pastorale werk in onze parochie te kunnen betalen, geloofsactiviteiten te kunnen organiseren en de kerkgebouwen te onderhouden is de parochie mede afhankelijk van uw financiële bijdrage.
De parochie ontvangt geen subsidie. Van parochianen mag daarom verwacht worden dat ze actief een bijdrage leveren om de financiën gezond te houden.
Als u het waardevol vindt dat ook in de toekomst kinderen kunnen worden gedoopt, hun eerste communie kunnen vieren en kunnen worden gevormd, dat mensen elkaar voor God trouw kunnen beloven, dat we waardig afscheid kunnen nemen van onze dierbare overledenen is uw bijdrage noodzakelijk, nu en in de toekomst.

Er zijn verschillende manieren om uw parochie financieel te steunen.
Op de onderstaande pagina’s leest u daar meer over.

Tarieven 2020

Op basis van indexering zijn met ingang van januari 2020 de tarieven voor enkele diensten gewijzigd. Bijvoorbeeld tarief voor misintenties is gewijzigd naar € 11,00. Aan parochianen, die deelnemen aan de Actie Kerkbalans wordt een reductie gegeven of zijn verschillende diensten zelfs gratis.

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

Naar boven