Joost de Bont

Werkveld Liturgie

E-mail: jdebont@parochiedongen.nl

Als kleine jongen was ik al geboeid door de persoon van Jezus van Nazareth. Door mijn ouders die mij op 7 mei 1965 als jongste kind in hun grote gezin ontvingen, mocht ik Hem leren kennen. Mijn ouders gaven mij ook heel bewust de naam van de vader van Jezus: Joseph. Later werd ik Joost genoemd. Mijn familienaam is: de Bont. Ik beleefde het geluk dat ik mocht opgroeien op een boerderij. Die plek in Gilze is ook nu nog mijn thuis. Samen met mijn zus Liesbeth woon ik in mijn ouderlijk huis aan de Hengelstraat.
Na mijn middelbare schoolopleiding koos ik voor de lerarenopleiding basisonderwijs. Als beginnende leerkracht volgde ik naast mijn werk op de basisschool een H.B.O.-opleiding voor Theologie en Levensbeschouwing. Nadat ik deze opleiding had voltooid, koos ik voor de Priesteropleiding van het bisdom Breda.
Gedurende de eerste vier jaren van de opleiding combineerde ik mijn studies met het werk in het kinderdagverblijf “Skoebidoe” te Rijen. Het was een boeiende tijd vol met afwisselingen. De laatste twee jaren van mijn priesteropleiding stonden in het teken van een pastorale stage in de parochie van Sint Jan de Doper te Breda.
Op 7 november 1998 werd ik tot priester gewijd. Mijn eerste pastorale werkplek was in de gemeente Drimmelen. Vervolgens werd ik op 1 oktober 2006 pastoor van de parochies in Achtmaal, Wernhout en Klein-Zundert. In die vriendelijke dorpen beleefde ik een prachtige tijd. Vanaf 1 augustus 2013 benoemde de bisschop mij tot pastoor van de regio Alphen-Gilze. Al gauw werd het voor mij duidelijk dat die taak te veel van mij zou vragen.
Daarom heb ik in het voorjaar van 2015 de bisschop van Breda verzocht om een andere werkplek voor mij te zoeken. Een plek waar ik als priester vooral mag zorgen voor mensen die een beroep op mij doen. In de pastorale zorgtaak vind ik heel veel voldoening. Ik houd van het leven en van de mensen om mij heen. In de geest van Jezus Christus wil ik samen met anderen die wonen, leven en werken in onze parochies op zoek blijven gaan naar de zin van ons bestaan.


 • November 2020 – november 2020

  In november nemen we afscheid van het oude kerkelijk jaar met het feest van Christus Koning op 22 november aanstaande. Tijdens deze maand blikken we terug op een jaar als nooit tevoren. Niet eerder werden we tot in alle vezels van ons bestaan wereldwijd getroffen door een onzichtbaar virus. Velen zijn van ons heengegaan. We worden geconfronteerd met onze kwetsbaarheid. Van hoog tot laag, van arm tot rijk, iedereen is gelijk.
  Jezus van Nazareth mogen we zien als een mens van bemoediging in deze onbegrijpelijke situatie die onze aarde treft. Kwetsbaar heeft Hij zijn Koninklijke waardigheid laten voelen met een blijk van liefde voor alle mensen. Hij gaf zijn leven… opdat voor altijd duidelijk zou zijn: ‘Liefde is sterker dan de dood’.
  Hij was maar de man op een ezel, eenvoudig en zonder aanzien. Zonder grote parade, zonder rode loper, zonder lijfwachten. Geen veiligheidsmaatregelen, geen agenten, geen afzettingen of blokkades.
  Hij was maar de man op een ezel, Koning van de armen, Messias voor mensen in nood; zonder troon, zonder triomf, zonder opsmuk.
  Hij was maar de man op een ezel, de liefste van allen. Op een zacht dier ging Hij de harde wereld tegemoet, levenswijs en vastberaden. Die man op de ezel mag ons leven binnen komen, opdat wij zelf een deel van zijn liefde kunnen zijn.
  Pastor Joost de Bont

Naar boven