Joost de Bont

Werkveld Liturgie

E-mail: jdebont@parochiedongen.nl

Als kleine jongen was ik al geboeid door de persoon van Jezus van Nazareth. Door mijn ouders die mij op 7 mei 1965 als jongste kind in hun grote gezin ontvingen, mocht ik Hem leren kennen. Mijn ouders gaven mij ook heel bewust de naam van de vader van Jezus: Joseph. Later werd ik Joost genoemd. Mijn familienaam is: de Bont. Ik beleefde het geluk dat ik mocht opgroeien op een boerderij. Die plek in Gilze is ook nu nog mijn thuis. Samen met mijn zus Liesbeth woon ik in mijn ouderlijk huis aan de Hengelstraat.
Na mijn middelbare schoolopleiding koos ik voor de lerarenopleiding basisonderwijs. Als beginnende leerkracht volgde ik naast mijn werk op de basisschool een H.B.O.-opleiding voor Theologie en Levensbeschouwing. Nadat ik deze opleiding had voltooid, koos ik voor de Priesteropleiding van het bisdom Breda.
Gedurende de eerste vier jaren van de opleiding combineerde ik mijn studies met het werk in het kinderdagverblijf “Skoebidoe” te Rijen. Het was een boeiende tijd vol met afwisselingen. De laatste twee jaren van mijn priesteropleiding stonden in het teken van een pastorale stage in de parochie van Sint Jan de Doper te Breda.
Op 7 november 1998 werd ik tot priester gewijd. Mijn eerste pastorale werkplek was in de gemeente Drimmelen. Vervolgens werd ik op 1 oktober 2006 pastoor van de parochies in Achtmaal, Wernhout en Klein-Zundert. In die vriendelijke dorpen beleefde ik een prachtige tijd. Vanaf 1 augustus 2013 benoemde de bisschop mij tot pastoor van de regio Alphen-Gilze. Al gauw werd het voor mij duidelijk dat die taak te veel van mij zou vragen.
Daarom heb ik in het voorjaar van 2015 de bisschop van Breda verzocht om een andere werkplek voor mij te zoeken. Een plek waar ik als priester vooral mag zorgen voor mensen die een beroep op mij doen. In de pastorale zorgtaak vind ik heel veel voldoening. Ik houd van het leven en van de mensen om mij heen. In de geest van Jezus Christus wil ik samen met anderen die wonen, leven en werken in onze parochies op zoek blijven gaan naar de zin van ons bestaan.


  • Pasen: licht en water – april 2019

    Licht en water, voorwaarden voor alle leven en alle groei zijn wezenlijke elementen voor de viering van Pasen. Op de ijskoude Noordpool kan geen plant groeien, in een dorre woestijn evenmin en in een grot …

Naar boven