Nieuwsberichten

Pastorale brief 13 van 31 mei: Pinksteren

30 mei 2020, door Webmaster PHG

Beste parochianen,

Met het Pinksterfeest wordt het vijftig dagen durende Paasfeest voltooid. God schenkt de Kerk, de vrucht van dit paasmysterie: de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt levend, verbindt ons met elkaar en met God. ...Lees verder »

Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter

21 mei 2020, door Webmaster PHG

De gezamenlijke Bisdommen van Nederland hebben protocollen opgesteld voor het ‘Kerkelijk leven’ op anderhalve meter. Een van die protocollen is bestemd voor gelovigen. De richtlijnen in het protocol geven aan hoe we elkaar kunnen ontmoeten in kerkelijk ...Lees verder »

Pastorale brief 11 van 21 mei: Hemelvaart

20 mei 2020, door Webmaster PHG

Op het feest van Hemelvaart vieren we dat Jezus Christus ten hemel opstijgt en plaats neemt aan de rechterhand van de Vader. Jezus geeft ons een missionaire opdracht: Maak leerlingen en doop hen. We mogen ...Lees verder »

Boekbespreking

18 mei 2020, door Pieter Hartman
Nu lezen, op 28 september bespreken! STONER, van John Williams

Het nieuwe jaarprogramma van Voedsel voor de Ziel staat in het teken van ‘Verlangen’. In alle activiteiten komt dat verlangen terug. Momenteel verlangen wij ernaar in september ...Lees verder »

Pastorale brief 10 van 17 mei: Zesde Zondag van Pasen

16 mei 2020, door Webmaster PHG

In de Pastorale Brief van de Zesde Zondag van Pasen staan de drie lezingen volledig opgenomen. We geven aandacht aan verschillende onderwerpen: zieken genezen, getuigen van je geloof, geloofsvervolging, nabijheid, homoseksualiteit en de belofte van Jezus ...Lees verder »

Pastorale brief 9 van 10 mei: het diakenambt

09 mei 2020, door Webmaster PHG

Het is de vijfde zondag van Pasen. We geven in deze brief aandacht aan de instelling van het diakenambt (Eerste Lezing), halen kleine opvallende fragmenten uit de Eerste brief van Petrus (Tweede Lezing), geven in ...Lees verder »

De video van de paus: Voor de diakens

09 mei 2020, door Webmaster PHG

Hebben we de zending van de diakens in de Kerk duidelijk? Ze brengen de wereld van hun familie en hun beroep naar de geestelijkheid. Ze hebben veel te geven. Het zijn mannen met een roeping tot ...Lees verder »

Eerste Communieviering uitgesteld!

08 mei 2020, door Webmaster PHG

De werkgroep Eerste Communie laat aan de communicanten in een brief  het volgende weten:

De scholen gaan weer open. Na een lange tijd kunnen jullie je klasgenoten en onderwijzers weer zien. Helaas laat het feest van de ...Lees verder »

Nieuwsbrief Vicariaten Middelburg en Breda

07 mei 2020, door Webmaster PHG
Nieuwsbrief 06-2020 van de Vicariaten Middelburg en Breda is uit met o.m. het volgende bericht: Pastorale brieven parochie H. Geest en parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart

Het huisbezoek, de werkgroepen en de vieringen in de kerken van ...Lees verder »

Ter inspiratie

07 mei 2020, door Pieter Hartman

Al vele weken wordt ons samen-leven geplaagd door een lockdown. Met verbazing zag ik hoe de ene afspraak na de andere werd geschrapt. Met verbijstering dat zelfs de zondagsvieringen werden afgeblazen. Het voelde alsof ons ...Lees verder »

Oproep om de Rozenkrans te bidden.

07 mei 2020, door Pieter Hartman

Zaterdag 25 april publiceerde paus Franciscus alle gelovigen een brief over de Mariamaand. Zoals hij sinds het begin van de lockdown steeds heeft gedaan, daagde de Paus ons uit om ons persoonlijke geloof te versterken. ...Lees verder »

Weet u dat …

07 mei 2020, door Pieter Hartman
de Actie Kerkbalans tot en met 30 april € 59.712 (streefbedrag 95.500) heeft opgebracht voor de totale parochie. Voor Rijen en Hulten was dat € 50.887 (streefbedrag € 83.500) en voor Molenschot € 8.825,00 (streefbedrag ...Lees verder »

Brief (ingekort) van paus Franciscus.

07 mei 2020, door Pieter Hartman

Moeder van God, bid voor ons tot de Vader van de Barmhartigheid, dat er een einde komt aan dit grote lijden. Pleit bij uw goddelijke Zoon, zoals U dat in Kana deed, zodat de families ...Lees verder »

Oproep tot gebed van paus Franciscus.

05 mei 2020, door Pieter Hartman

Onder uw bescherming zoeken we onze toevlucht, o Heilige Moeder van God, Maria, moeder van God, wij zoeken toevlucht onder uw bescherming. Richt uw ogen op ons in deze coronadagen. Troost hen die rouwen om hun dierbaren ...Lees verder »

Pelgrimage

05 mei 2020, door Webmaster PHG

Als Pastoraal Team en Parochiebestuur zijn we blij met de digitale mogelijkheden om contact met onze parochianen te houden. We realiseren ons echter ook dat we niet van iedereen e-mailadressen hebben en dat niet iedereen ...Lees verder »

Die Nuusbrokkies van Namibia

04 mei 2020, door Webmaster PHG

Het is maandag 4 Mei en dit is ‘n openbare vakantiedag: Cassinga Dag! Het is de gedachtenis aan de dag, dat Suid-Afrikaanse troepen ‘n vluchtelingenkamp van Swapo gebombardeerd hebben. Het was kort voor de onafhankelijkheidswording van ...Lees verder »

Lintje voor twee parochianen

25 april 2020, door Webmaster PHG

Bij de samenwerkende Parochie Heilige Geest en de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart werden twee parochianen vereerd met een lintje. Ze werden lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wij wensen beide parochianen van harte proficiat ...Lees verder »

Naar boven