Liturgie en verdieping

liturgie-en-verdieping

In de liturgie komen mensen samen om zich te verbinden met elkaar en met God. Liturgie betekent alle vormen van vieren in onze parochie. Ze zijn een bron van inspiratie en voeden ons geloof.

Liturgische vieringen

In onze parochie wordt in het weekend tenminste in één kerk de Eucharistie gevierd, als herinnering aan het laatste avondmaal van Jezus met zijn vrienden, aan zijn lijden, sterven en verrijzen. De priester is voorganger in de Eucharistie.
Wanneer er geen priester aanwezig is, komen we samen in een viering van Woord en Communie, waarin het eucharistisch brood met elkaar wordt gedeeld. Of we komen samen in Woord en Gebed in een gezamenlijke bezinning op de lezingen uit de Heilige Schrift.
Daarnaast kennen we vieringen voor bepaalde gelegenheden, zoals gezinsvieringen, huwelijksvieringen, avondwaken en uitvaarten.
Meestal zijn in onze kerken de pastors de voorgangers van dienst. Onze parochie kent ook vrijwilligers die voorgaan in het weekend of bij bijzondere gelegenheden. In de werkgroep liturgie bereiden ze zich daar op voor.

Al deze vieringen worden mogelijk gemaakt door de inzet van verschillende vrijwilligers. Hiermee komt de betrokkenheid van de gemeenschap bij de liturgie tot zijn recht.

Kosters

Ze zijn een sleutelfiguur vóór, tijdens en na de vieringen. Zij zorgen voor een goed verloop en zijn aanspreekpunt voor iedereen.

Lectoren

Uit het midden van de gemeenschap zijn mensen geroepen ons voor te gaan in de lezing van de Heilige Schrift.

Collectanten

Ze halen de collecte op, die bestemd is voor het werk in de parochie. Soms is er een tweede collecte, die is bestemd voor een speciale doel, ver weg en dichtbij.

Koren

Wij kennen in onze kerken een Parochiekoor. In Rijen zingt soms het jeugdkoor de MM-Kidzz.

Organisten

In veel vieringen speelt een organist of pianist. Men ondersteunt daarbij het koor of de samenzang van de parochianen.

Bloemengroep

Zij draagt zorg voor een smaakvolle bloemversiering in de kerk.

Misdienaars

Bij een Eucharistieviering zijn zo mogelijk misdienaars aanwezig. Zij assisteren de priester.

Naar boven