Jongeren

onze jongerenGeloven is niet gemakkelijk, want je kunt God niet zien. In de parochie proberen we uit te leggen wat geloven eigenlijk betekent. Bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten van de gezinskerk en de eerste communie- of vormselvoorbereiding.

Ieder jaar zijn er speciale activiteiten voor de jeugd
– bij de geboorte van Jezus Christus het ‘Kindje wiegen’
– bij het bezoek van de drie koningen aan Jezus het ‘Drie Koningen zingen’
– bij de intocht van Jezus in Jeruzalem met ‘Palmpasen’
– bij de kruisiging van Jezus de ‘Kinderkruisweg’

Wil je nog actiever meedoen, informeer dan eens of je bij het jeugdkoor kunt komen of bij de misdienaars.


Naar boven