Gebeden

Gebeden voor Parochievernieuwing

Heilige Geest, kom bij ons,
maak onze parochie enthousiast
voor de voorbereiding van ouders en kinderen
op het Doopsel en het Vormsel.

Zegen de ouders, zegen de kinderen,
en zegen onze gemeenschap
die hen in haar midden opneemt.

Geef dat we ons laten raken
in ons hart en dat we leerlingen worden
die uw Woord een plaats geven
in de gemeenschap op zondag
en in het leven van alledag.


Heer Jezus, adem Uw heilige Geest uit over
de vernieuwing van onze parochie.

Wij willen ons inzetten voor het evangelie,
en leven vanuit Uw bevrijdend Woord.
Maar ons werk heeft Uw zegen nodig.

Geef dat ons werken vrucht mag dragen.
en dat wij ons hart op U richten.
Geef dat velen, ook in onze dorpen,
de weg naar U en naar het Evangelie vinden.

Wees ons nabij.
Vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.
Amen

Naar boven