Parochiebestuur

Per 1 september 2017 is er voor het besturen van de parochies Heilige Geest en Dongen en Klein Dongen-Vaart gekozen voor de organisatievorm ‘Personele Unie’, waarbij er één bestuur is voor beide parochies.
Uit elke parochie hebben vier personen zitting in het nieuwe bestuur. De voorzitter van het parochiebestuur is de pastoor.

Parochiebestuur

Harry Lommers
Voorzitter

Gerard Jansen
Vicevoorzitter

Toos Snijders
Secretaris

André Vonk
Penningmeester

François Cloïn
Gebouwen

Dienan Zwaans
Personeel

Wim Metsaars
Communicatie

Dienan Zwaans
Vrijwilligers PDKDV
a.i.

Gerard de Graaf
Vrijwilligers PHG

Monique Wiaterek
Adviserend lid

Bernard Broeders
Notulant

Naar boven