Sacrament van het Doopsel

dopen

Het sacrament

We vieren jouw leven, we zijn blij dat je er bent, bidden om Gods zegen over je toekomst en nemen je op in ons midden.
Het doopsel is het begin van het christelijk leven. Meestal wordt een kindje in het eerste levensjaar gedoopt.
De pastor sprenkelt gewijd water over het hoofd van de dopeling en zegt: “Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”.
Daarna wordt er met heilige olie (chrisma) een kruisje op het voorhoofd gezet als symbool voor een lang, gelukkig en gezond leven.
Tenslotte wordt een kaars ontstoken aan het Licht van de Paaskaars. Dit Licht van de Verrijzenis staat symbool voor het vinden van de juiste weg in het leven.

Aanmelden

Bij voorkeur via het Aanmeldformulier Sacrament van het Doopsel
of via het parochiesecretariaat.

Telefoon 0161-222833
E-mail: info@parochieheiligegeest.nl

Voorbereiding

Ouders worden uitgenodigd op twee avonden, samen met andere ouders. We staan stil bij de geboorte, bij het nieuwe leven en bij datgene wat de ouders het kind mee willen geven.
Op een vaste zondag in de maand wordt er gedoopt in de Maria Magdalenakerk in Rijen. In overleg wordt een zondag gekozen in de Annakerk in Molenschot.

Doopboekje

Klik hier voor het boekje van de Doopviering.

Wat kost het?

Klik hier voor meer informatie.
Als u meedoet met de Actie Kerkbalans en de minimale bijdrage geeft, is deze dienstverlening kosteloos.

Naar boven