Sacrament van het Doopsel

dopen

Het sacrament

Je bent welkom in de gemeenschap van de kerk. We willen bidden om Gods zegen over je toekomst en nemen je op in ons midden.
Het doopsel is het begin van het christelijk leven. De dopeling krijgt een plaats in de gemeenschap van de Kerk, de gemeenschap rond Jezus Christus.
Meestal wordt een kindje in het eerste levensjaar gedoopt, maar ook volwassenen kunnen gedoopt worden.
De pastor sprenkelt gewijd water over het hoofd van de dopeling en zegt: “Ik doop u in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest”. Daarna wordt er met heilige olie (chrisma) een kruisje op het voorhoofd gezet als symbool voor een lang, gelukkig en gezond leven. Tenslotte wordt een kaars ontstoken aan het Licht van de Paaskaars.
Dit Licht van de Verrijzenis staat symbool voor het vinden van de juiste weg in het leven.

Aanmelden

Bij voorkeur via het Aanmeldformulier Sacrament van het Doopsel
of via het parochiesecretariaat.

Telefoon 0161-222833
E-mail: info@parochieheiligegeest.nl

Voorbereiding

De pastores gaan allereerst in gesprek met de ouders en worden uitgenodigd voor een geloofsgesprek.
Op drie zondagochtenden vanaf 9.00 uur nemen de ouders, samen met andere ouders, deel aan het geloofsgesprek.
Om 10.00 uur nemen we met elkaar deel aan de zondagsviering. Na afloop, om ongeveer 11.00 uur drinken we met elkaar koffie en kijken we terug op de viering. De doop van de kinderen vindt altijd plaats tijdens een zondagsviering. De datum wordt in overleg met de ouders vastgesteld. Ouders van kinderen uit Molenschot kunnen ervoor kiezen om het kind tijdens de zaterdagavondviering te laten dopen.
Omdat de doop tijdens de gewone viering plaats vindt, wordt er geen apart doopboekje gemaakt.

Dopen tijdens de zondagsviering.

Geloofsgesprekken 2020

De geloofsgesprekken in Rijen zijn gepland op:

 • zondag 16 februari: Doopsel
 • zondag 08 maart: Eerste Communie
 • zondag 22 maart: Doopsel
 • zondag 05 april: Eerste Communie
 • zondag 26 april
 • zondag 31 mei
 • zondag 28 juni
 • zondag 30 augustus
 • zondag 27 september
 • zondag 25 oktober
 • zondag 29 november
 • zondag 20 december

Doopdatum(s)

 • Nader te bepalen

Wat kost het?

Klik hier voor meer informatie.
Als u meedoet met de Actie Kerkbalans en de minimale bijdrage geeft, is deze dienstverlening kosteloos.

Naar boven