Pastorale brieven

Het huisbezoek, de werkgroepen en de vieringen in onze kerk liggen stil. Juist op het moment dat we elkaar willen opzoeken en steunen. Juist nu we samen met u willen luisteren naar Gods woord en bidden, worden ons deze mogelijkheden ontnomen.
Ook al zijn er dit weekend geen vieringen in onze kerken, we willen u toch bereiken.

We gaan dit doen door wekelijks een ‘Pastorale brief’ van het pastorale team te publiceren.
De brief wordt op zaterdag toegestuurd aan parochianen waarvan het e-mailadres bekend is in de ledenadministratie.

Wilt u ook de pastorale brieven ontvangen, meld u zich dan aan via info@parochieheiligegeest.nl

Klik hieronder voor de brieven die de afgelopen tijd gepubliceerd zijn.

 • Pastorale brief 13 van 31 mei: Pinksteren

  Beste parochianen,

  Met het Pinksterfeest wordt het vijftig dagen durende Paasfeest voltooid. God schenkt de Kerk, de vrucht van dit paasmysterie: de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt levend, verbindt ons met elkaar en met God. De Geest geeft ons de kracht om te geloven tegen moeilijkheden in.
  De inleiding over Pinksteren wordt verzorgd door pastor Edith Hertog. Zij maakte samen met Gerard de Graaf ook een korte film over het Pinksterverhaal. De overweging bij de Lezingen is van diaken Rob van Uden.

  Als inspiratie voor het Pinksterweekend ontvangt u ook de mooie woorden van bisschop dr. G. de Korte van het Bisdom ’s-Hertogenbosch over het ‘Feest van de Herschepping’ met Pinksteren 2020. Een prachtig verhaal om ook even voor te blijven zitten.

  Ik wens u veel leesplezier.
  Namens het pastorale team, pastor Rob van Uden

  Klik hier voor Pastorale brief 13

  Klik hier voor de woorden van bisschop G. de Korte

   


Naar boven