Pastorale brieven

Het huisbezoek, de werkgroepen en de vieringen in onze kerk liggen stil. Juist op het moment dat we elkaar willen opzoeken en steunen. Juist nu we samen met u willen luisteren naar Gods woord en bidden, worden ons deze mogelijkheden ontnomen.
Ook al zijn er dit weekend geen vieringen in onze kerken, we willen u toch bereiken.

We gaan dit doen door wekelijks een ‘Pastorale brief’ van het pastorale team te publiceren.
De brief wordt op zaterdag toegestuurd aan parochianen waarvan het e-mailadres bekend is in de ledenadministratie.

Wilt u ook de pastorale brieven ontvangen, meld u zich dan aan via info@parochieheiligegeest.nl

Klik hieronder voor de brieven die de afgelopen tijd gepubliceerd zijn.

 • Pastorale brief 18 van 28 juni

  In deze laatste Pastorale Brief is veel aandacht voor een deugd: ‘Gastvrijheid’. Misschien denk je daarbij aan de hartelijke ontvangst van vrienden, collega’s of andere naasten.
  In de parochie denken we bijvoorbeeld aan samen eten met vluchtelingen of anderen men-sen met een bijzondere achtergrond.
  De Heilige Vincentius had een gastvrij hart voor de kwetsbaren en armen. En wanneer Jezus over gastvrijheid spreekt, denkt hij aan de gastvrijheid voor de verkondigers van zijn Blijde Boodschap.
  Het is dus een veelkleurige deugd. De overweging is van pastor Rob van Uden.
  Namens het Pastoraal team, Rob van Uden.

  Klik hier voor Pastorale brief 18


Naar boven