Sacrament van de Wijding

Zoals er mensen zijn die helemaal leven voor de muziek en daar hun beroep van willen maken, zo zijn er ook mensen die zich verdiepen in het geloof en op grond van hun opleiding en bekwaamheid dienstbaar willen zijn aan het geloof van anderen.
Voor mannen bestaat de mogelijkheid om zich te laten wijden tot diaken of priester. De kerk kent drie wijdingen: tot diaken, tot priester en tot bisschop.
In onze kerk kunnen mannen en vrouwen, op grond van een zending van de bisschop, beroepsmatig actief worden in de functie van pastoraal werker.
In het bisdom Breda wordt in Bovendonk een priester- en diakenopleiding aangeboden.

Naar boven