Mens en Organisatie

mens en organisatieIeder mens maar ook iedere organisatie is uniek. Onze visie en missie en het parochieplan geven aan wat wij als parochie willen bereiken.
Wij moeten onze organisatie zodanig inrichten dat we efficiënt en effectief werken. We moeten met daadkracht vorm geven aan een nieuwe toekomst en tijdig inhaken op nieuwe ontwikkelingen.

Sinds 2005 werken we nauw samen met de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart met één pastoraal team. De parochies zijn zelfstandig met ieder een eigen bestuur. Sinds 2013 hebben we een formele samenwerkingsovereenkomst met goedkeuring van de bisschop van Breda.

Vanaf het werkjaar 2017-2018 werken de beide parochies samen in één bestuur in de vorm van een Personele Unie en is het nieuwe Parochieplan voor de periode 2018-2023 daarin richtinggevend.

Hier vind je het nieuwe organisatieschema.

Naar boven