Magdalenakinderen

Nieuwsberichten over activiteiten voor de Magdalenakinderen:

  • Verslag van Driekoningen zingen voor Magdalenakinderen – januari 2017

    Driekoningen zingen in Rijen succesvol verlopen!

    Ongeveer 70 kinderen (23 groepjes) zijn, als koningen verkleed, langs de deuren gegaan op vrijdag 6 januari om te zingen.
    Het was een drukte van belang in het Parochiecentrum toen de ‘koninkjes’ hun collectebussen kwamen inleveren. Er was limonade, chocolademelk en een koekje. Er zijn foto’s gemaakt en er werd in het bijzijn van de nieuwsgierige ‘koningen’ geteld, hoeveel er was opgehaald voor de kinderen in het SOS dorp Tela in Honduras. Maar liefst € 675,00. Behalve onze ‘koningen’ wil ik alle mensen bedanken die gegeven hebben. Ook een oprecht dank-je-wel aan de ouders van onze jeugdige ‘koningen’. Ze zagen er weer prachtig uit en zonder uw stimulans, inzet en toestemming waren ze waarschijnlijk niet voor dit goede doel langs de deuren gegaan.
    Een woord van dank ook aan de directies, leerkrachten en conciërges van de Katholieke Basisscholen St. Jozef en de Brakken die bereid zijn geweest om deze goede traditie weer te promoten en mee te helpen bij het uitdelen van de collectebussen en buttons. (meer…)

Weet u dat?
De opbrengst van de collecte tijdens de kerstvieringen € 1.728,00 voor de Magdalenakinderen heeft opgebracht? Samen met de verkoop van kerststukjes op de kerstmarkt en de opbrengst van Driekoningen zingen gaat er nu er € 2.541,00 naar het SOS kinderdorp Tela in Honduras.

Donateur worden?!

Nieuwe donateurs zijn nog altijd welkom.
Al vanaf € 2,50 per maand mag u zich donateur van de actie noemen!
Voor meer informatie kijkt u op de website www.magdalenakinderen.nl of neemt u contact op met:
Gérard van Lisdonk, coördinator actie Magdalenakinderen
Telefoon: 0161-729444
E-mail: gerardvanlisdonk@ziggo.nl

Naar boven