Magdalenakinderen

Weet u dat?

De opbrengst van de collecte tijdens de kerstvieringen van 2017  € 1667,81 voor de Magdalenakinderen heeft opgebracht? Dit bedrag wordt overgemaakt naar het SOS kinderdorp Tela in Honduras, samen met het bedrag van € 180,– van de verkoop van kerststukjes op de kerstmarkt en de opbrengst van € 849,– bij Driekoningen zingen.

Donateur worden?!

Nieuwe donateurs zijn nog altijd welkom.
Al vanaf € 2,50 per maand mag u zich donateur van de actie noemen!
Voor meer informatie kijkt u op de website www.magdalenakinderen.nl of neemt u contact op met:
Gérard van Lisdonk, coördinator actie Magdalenakinderen
Telefoon: 0161-729444, e-mail: gerardvanlisdonk@ziggo.nl

Nieuwsberichten over activiteiten voor de Magdalenakinderen:

  • Driekoningen zingen Verre Vriendjes – januari 2018

    Op zaterdag 6 januari trokken groepjes kinderen prachtig verkleed als koningen langs de deuren om te zingen. Zij deden dit met veel plezier voor hun ‘Verre Vriendjes in Namibië’. ‘s Avonds werden zij met hun ouders in de Annakapel opgewacht om vervolgens aan te sluiten bij de wekelijkse viering in de Kerk. Enthousiast werd daar, na het verhaal van de Vierde Koning, de inhoud van de collectebussen geteld en zij hadden samen bijna € 300 opgehaald. Geweldig! Van dit geld kan pater Martin van der Avoird prachtige dingen doen voor de kinderen in het arme Namibië, dankzij de inzet van onze kinderen hier.
    Iedereen die dit resultaat mogelijk maakte, van harte bedankt, maar vooral dank aan de kinderen. Mogen wij volgend jaar weer op jullie rekenen?
    Parochiekerncommissie Anna Molenschot.

Naar boven