Driekoningen zingen

Driekoningen MM2015 (640x480)

In het verhaal van de geboorte van Jezus kwamen er herders en koningen van overal naar de stal. Driekoningen is een feest dat ons herinnert aan de reis van de drie koningen: Caspar, Balthasar en Melchior. Ze worden ook wel de drie wijzen uit het Oosten genoemd. Op zoek naar een nieuwe koning van het Joodse volk reisden zij een stralende ster achterna. Die ster wees hen de weg naar de stal van het pasgeboren kindje Jezus. In Rijen en Molenschot gaan kinderen op 6 januari, verkleed als koningen langs de deur. Niet voor snoep, maar om geld voor kinderen uit de derde wereld: project Magdalenakinderen (Rijen) en het project Verre vriendjes van Namibië (Molenschot).


 • Driekoningenzingen in Rijen – januari 2020

  Op maandag 6 januari 2020 werd in Rijen de traditie van het Driekoningenzingen voor de Magdalenakinderen voortgezet.
  Er waren 4 groepjes van basisschool De Brakken die zingend langs de deuren gingen. Het geld dat ze daarmee ophaalden, is bestemd voor de 24 geadopteerde Magdalenakinderen die wonen in het SOS Kinderdorp Tela in Honduras.
  Na het zingen brachten de kinderen hun collectebussen naar het Parochiecentrum. Met behulp van een geldtelmachine werd de opbrengst vastgesteld; altijd een heel spannend moment. Er werd een bedrag opgehaald van € 116,72. In het Parochiecentrum was het een gezellig samenzijn van de kinderen, meekomende ouders en leden van de werkgroep Magdalenakinderen. Even napraten met koffie en warme chocolademelk.
  De koningen gaven aan hoe plezierig het was om langs de deuren te zingen.
  Van de groepjes werden mooie foto’s gemaakt met als achtergrond de vlag van de SOS-kinderdorpen.
  De Magdalenakinderen in Honduras zullen blij zijn met onze steun. Gelet op het enthousiasme van de deelnemende groepjes Driekoningen zetten we de traditie voort.
  Namens de werkgroep Magdalenakinderen
  Gérard van Lisdonk, gmmvanlisdonk@gmail.com

Naar boven