Driekoningen zingen

Driekoningen MM2015 (640x480)

In het verhaal van de geboorte van Jezus kwamen er herders en koningen van overal naar de stal. Driekoningen is een feest dat ons herinnert aan de reis van de drie koningen: Caspar, Balthasar en Melchior. Ze worden ook wel de drie wijzen uit het Oosten genoemd. Op zoek naar een nieuwe koning van het Joodse volk reisden zij een stralende ster achterna. Die ster wees hen de weg naar de stal van het pasgeboren kindje Jezus. In Rijen en Molenschot gaan kinderen op 6 januari, verkleed als koningen langs de deur. Niet voor snoep, maar om geld voor kinderen uit de derde wereld: project Magdalenakinderen (Rijen) en het project Verre vriendjes van Namibië (Molenschot).


 • Verslag van Driekoningen zingen voor hun verre vriendjes in Namibië – januari 2017

  Driekoningen zingen voor hun verre vriendjes in Namibië.

  Op 6 januari trok een aantal groepjes kinderen verkleed als koningen langs de deuren in Molenschot om te zingen. Zij deden dit met veel plezier voor hun ‘Verre vriendjes in Namibië’. ‘s Avonds werden zij en hun ouders in de Annakerk ontvangen met een warme beker chocolademelk. Enthousiast werd daar de inhoud van de collectebussen geteld en de koningen hadden samen € 343,46 opgehaald. Meer dan vorig jaar. Geweldig! Van dit geld kan pater Martin van der Avoird prachtige dingen doen voor de kinderen in het arme Namibië .
  Iedereen die dit resultaat mogelijk maakte, van harte bedankt, maar vooral dank aan de kinderen. Mogen wij volgend jaar weer op jullie rekenen?
  Parochiekerncommissie Anna, Molenschot.
  (meer…)

 • Verslag van Driekoningen zingen voor Magdalenakinderen – januari 2017

  Driekoningen zingen in Rijen succesvol verlopen!

  Ongeveer 70 kinderen (23 groepjes) zijn, als koningen verkleed, langs de deuren gegaan op vrijdag 6 januari om te zingen.
  Het was een drukte van belang in het Parochiecentrum toen de ‘koninkjes’ hun collectebussen kwamen inleveren. Er was limonade, chocolademelk en een koekje. Er zijn foto’s gemaakt en er werd in het bijzijn van de nieuwsgierige ‘koningen’ geteld, hoeveel er was opgehaald voor de kinderen in het SOS dorp Tela in Honduras. Maar liefst € 675,00. Behalve onze ‘koningen’ wil ik alle mensen bedanken die gegeven hebben. Ook een oprecht dank-je-wel aan de ouders van onze jeugdige ‘koningen’. Ze zagen er weer prachtig uit en zonder uw stimulans, inzet en toestemming waren ze waarschijnlijk niet voor dit goede doel langs de deuren gegaan.
  Een woord van dank ook aan de directies, leerkrachten en conciërges van de Katholieke Basisscholen St. Jozef en de Brakken die bereid zijn geweest om deze goede traditie weer te promoten en mee te helpen bij het uitdelen van de collectebussen en buttons. (meer…)

Naar boven