Driekoningen zingen

Driekoningen MM2015 (640x480)

In het verhaal van de geboorte van Jezus kwamen er herders en koningen van overal naar de stal. Driekoningen is een feest dat ons herinnert aan de reis van de drie koningen: Caspar, Balthasar en Melchior. Ze worden ook wel de drie wijzen uit het Oosten genoemd. Op zoek naar een nieuwe koning van het Joodse volk reisden zij een stralende ster achterna. Die ster wees hen de weg naar de stal van het pasgeboren kindje Jezus. In Rijen en Molenschot gaan kinderen op 6 januari, verkleed als koningen langs de deur. Niet voor snoep, maar om geld voor kinderen uit de derde wereld: project Magdalenakinderen (Rijen) en het project Verre vriendjes van Namibië (Molenschot).


 • Driekoningenzingen in Molenschot – januari 2019

  Op zaterdag 5 januari trokken groepjes kinderen prachtig verkleed als koningen langs de deuren om te zingen. Zij deden dit met veel plezier voor hun ‘Verre Vriendjes in Namibië’. ‘s Avonds werden zij met hun ouders in de Annakapel opgewacht om vervolgens aan te sluiten bij de wekelijkse viering in de kerk. Zij hielpen pastor Edith met het ‘afsluiten’ van de kersttijd door de kerststal te bewieroken. Daarna werd enthousiast de inhoud van de collectebussen geteld en zij hadden samen bijna € 300 opgehaald. Geweldig! Van dit geld kan pater Martin van der Avoird prachtige dingen doen voor de kinderen in het arme Namibië, dankzij inzet van onze kinderen hier.
  Iedereen die dit resultaat mogelijk maakte, van harte bedankt, maar vooral dank aan de kinderen. Mogen wij volgend jaar weer op jullie rekenen?
  Parochiekerncommissie Anna Molenschot

 • Driekoningen zingen voor de Magdalenakinderen – januari 2019

  Op zondag 6 januari 2019 werd in Rijen de traditie van Driekoningen zingen voor de Magdalenakinderen voortgezet.
  Er waren 9 groepjes van basisschool De Brakken die langs de deuren gingen om Driekoningen te zingen. Het geld dat ze daarmee ophalen is bestemd voor de 24 geadopteerde Magdalenakinderen die wonen in het SOS Kinderdorp Tela in Honduras.
  Na het zingen op zondag 6 januari brachten de kinderen hun collectebussen naar het Parochiecentrum. Het tellen van de opbrengst is altijd een spannend moment. Er werd een mooi bedrag opgehaald van in totaal € 397,70; een prachtig gemiddelde van € 44,10 per groep. Het was gezellig in het parochiecentrum; de kinderen en de meegekomen ouders konden even napraten en genieten van koffie en warme chocolademelk. Door EmmydeFotograaf werden de groepjes vakkundig op de foto gezet. Het meedoen werd als een warme en plezierige opgave ervaren. De Magdalenakinderen in Honduras zullen blij zijn met onze steun, zeker omdat tijdens de collectes in de kerstvieringen € 1337,- geschonken werd voor dit goede doel. Hartelijk dank voor al uw bijdragen.
  Namens de werkgroep Magdalenakinderen
  Gerard de Graaf, gerardboven@gmail.com.

Naar boven