Driekoningen zingen

Driekoningen MM2015 (640x480)

In het verhaal van de geboorte van Jezus kwamen er herders en koningen van overal naar de stal. Driekoningen is een feest dat ons herinnert aan de reis van de drie koningen: Caspar, Balthasar en Melchior. Ze worden ook wel de drie wijzen uit het Oosten genoemd. Op zoek naar een nieuwe koning van het Joodse volk reisden zij een stralende ster achterna. Die ster wees hen de weg naar de stal van het pasgeboren kindje Jezus. In Rijen en Molenschot gaan kinderen op 6 januari, verkleed als koningen langs de deur. Niet voor snoep, maar om geld voor kinderen uit de derde wereld: project Magdalenakinderen (Rijen) en het project Verre vriendjes van Namibië (Molenschot).


 • Driekoningen zingen Verre Vriendjes – januari 2018

  Op zaterdag 6 januari trokken groepjes kinderen prachtig verkleed als koningen langs de deuren om te zingen. Zij deden dit met veel plezier voor hun ‘Verre Vriendjes in Namibië’. ‘s Avonds werden zij met hun ouders in de Annakapel opgewacht om vervolgens aan te sluiten bij de wekelijkse viering in de Kerk. Enthousiast werd daar, na het verhaal van de Vierde Koning, de inhoud van de collectebussen geteld en zij hadden samen bijna € 300 opgehaald. Geweldig! Van dit geld kan pater Martin van der Avoird prachtige dingen doen voor de kinderen in het arme Namibië, dankzij de inzet van onze kinderen hier.
  Iedereen die dit resultaat mogelijk maakte, van harte bedankt, maar vooral dank aan de kinderen. Mogen wij volgend jaar weer op jullie rekenen?
  Parochiekerncommissie Anna Molenschot.

 • Driekoningen zingen voor de Magdalenakinderen – januari 2018

  Op zaterdag 6 januari gingen maar liefst 18 groepjes van drie koningen langs de huizen.
  Er werd gezongen om geld op te halen voor de Magdalenakinderen uit het SOS-kinderdorp Tela in Honduras. Natuurlijk zongen ze ook voor iets lekkers. Aan het einde van de zaterdagviering van 17.00 uur kwamen enkele koningen zingend de kerk binnen. Dat was een onverwacht mooi moment.
  In het Parochiecentrum werden de collectebussen ingezameld. Ieder groepje telde het geld, dat is altijd spannend! Wat hebben we opgehaald? Een fantastisch bedrag van € 849,–. Na een warme chocolademelk en een mooie groepsfoto gingen de koningen in stilte weer naar huis.
  Bedankt koningen en jullie ouders voor de fantastische inzet.

Naar boven