Voedsel voor de Ziel

voedsel voor de ziel‘Voedsel voor de Ziel’ is de noemer waaronder sinds 2007 specifieke activiteiten worden georganiseerd om tegemoet te komen aan spirituele verlangens van belangstellenden.
Op basis van de joods-christelijke traditie doen wij een aanbod aan mensen die hun geestelijk leven willen voeden, stimuleren en verrijken.

Programma

In de afgelopen jaren bestond ons programma uit:

 • concerten, zoals het kerstconcert met kerstmarkt of een passieconcert
 • filmavonden met nabespreking
 • boekbesprekingen
 • diverse thema gerichte tentoonstellingen door plaatselijke kunstenaars
 • lezingen vanuit kunst en cultuurmeditatieve momenten en creatieve bijeenkomsten

Jaarprogramma Voedsel voor de Ziel 2016-2017 met als thema: ‘De schepping vertelt’.

Klik hier voor het jaarprogramma.

Contactpersoon

Jopie van Lisdonk
Telefoon: 0161-223515
E-mail: jopievanlisdonk@hotmail.com


 • Uitnodiging ontwerp een kunstwerk – juli 2017

  Leven is veranderen. Veranderen is conflict: strijden, vluchten, vechten, worstelen met …! Geen leven zonder pijn en lijden. Geen samenleving zonder conflict. Wat doet die strijd met ons? Hoe gaan wij daar mee om? Welke strijd voeren we en hoe?
  Voedsel voor de Ziel nodigt u uit om een kunstwerk te maken voor een tentoonstelling in de Maria Magdalenakerk in het najaar van 2018 met als titel: ‘Gevecht met de engel’. Het is een open en vrije opdracht. Ga aan de slag met uw creativiteit, elke uitwerking is welkom.

  Belangstelling? Kom dan naar de informatieavond.

  Datum:           Donderdag 28 september 2017 om 20.00 uur
  Plaats:            Maria Magdalenakerk
  Aanmelden:    Vóór 24 september 2017 via email of telefoon

  voedselvoordeziel@parochieheiligegeest.nl
  0161-222833

  Voedsel voor de Ziel, een werkgroep van de Parochie Heilige Geest
  Pastor Edith Hertog

Naar boven