Voedsel voor de Ziel

voedsel voor de ziel‘Voedsel voor de Ziel’ is de noemer waaronder sinds 2007 specifieke activiteiten worden georganiseerd om tegemoet te komen aan spirituele verlangens van belangstellenden.
Op basis van de joods-christelijke traditie doen wij een aanbod aan mensen die hun geestelijk leven willen voeden, stimuleren en verrijken.

Programma

In de afgelopen jaren bestond ons programma uit:

 • concerten, zoals het kerstconcert met kerstmarkt of een passieconcert
 • filmavonden met nabespreking
 • boekbesprekingen
 • diverse thema gerichte tentoonstellingen door plaatselijke kunstenaars
 • lezingen vanuit kunst en cultuurmeditatieve momenten en creatieve bijeenkomsten

Jaarprogramma Voedsel voor de Ziel 2018-2019.

Contactpersoon

Jopie van Lisdonk
Telefoon: 0161-223515
E-mail: voedselvoordeziel@parochieheiligegeest.nl


Uitnodiging voor Voedsel voor de Ziel activiteit(en):

 • Expositie ‘Gevecht met de Engel’ – oktober 2018

  Van 21 oktober tot 11 november exposeren vijftien kunstenaars in de Maria Magdalenakerk in Rijen. De rode draad door de expositie is het Bijbelse verhaal van Jacob die in gevecht is. Het oeroude levensverhaal van ‘innerlijke’ strijd in het leven en het zoeken naar verbinding met jezelf, met de wereld om je heen en met God.
  Op 21 oktober is er om 10.00 uur een speciale viering waarna de tentoonstelling rond 11.00 officieel geopend wordt.
  U bent van harte welkom!

  De tentoonstelling is te bezichtigen op de volgende dagen:
  Zondag 21 oktober van 11.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 15.30 uur
  Dinsdag 23 oktober van 9.00 uur tot 15.30 uur tijdens de Jaarmarkt
  Zondag 28 oktober van 14.00 uur tot 15.00 uur
  Zondag 11 november van 11.00 uur tot 12.00 uur

  Voedsel voor de Ziel
  De kunst tegemoet te komen aan spirituele verlangens


Verslagen van Voedsel voor de Ziel activiteiten:

 • Boeiende lezing in het parochiecentrum – januari 2018

  Adrie Lint kwam terug naar zijn oude parochie. Op 24 januari was de zaal hiervoor sfeervol ingericht. Op de tafels brandden kaarsen met de afbeelding van Maria Magdalena. Vijf en twintig deelnemers werden geboeid door zijn verhaal.

   Adrie vertelde over hoe Maria Magdalena vaak wordt afgebeeld als een vrouw met lange haren, het prototype van een gevallen vrouw. In de eerste eeuwen van het christendom had men echter diep respect voor haar. Zij kreeg de eretitel ‘Apostel der Apostelen’ en gaf onderricht aan eigen leerlingen. Door ontwikkelingen in de kerk werd Maria Magdalena vanaf de vierde eeuw steeds meer gezien als zondige vrouw. De kerkelijke gezagsdragers waren mannen die grote moeite hadden (en nog steeds hebben) met de rol van de vrouw in de kerk.
  In de Bijbel komen meer vrouwen voor met de naam Maria. De slechte eigenschappen van die vrouwen werden vanaf de vierde eeuw toegeschreven aan Maria Magdalena. En zo werd zij gezien als een gevallen vrouw. De prominente rol van haar als apostel en kerklerares werd weggeschreven. In 1945 werden er in Egypte kruiken gevonden met veel geschriften uit de eerste eeuwen. Daarbij was een opmerkelijk geschrift: het evangelie van Maria Magdalena. Het is het enige evangelie dat aan een vrouw wordt toegeschreven. Adrie besprak dit evangelie met ons.
  Er zijn serieuze studies verricht naar de persoon van Maria Magdalena. Als gevolg daarvan heeft de katholieke kerk in 1969 officieel verklaard dat Maria Magdalena nooit een zondares is geweest. In 2016 heeft paus Franciscus haar dezelfde status gegeven als de twaalf apostelen en heeft hij 22 juli uitgeroepen tot haar officiële feestdag.
  Corry de Hoon sloot af met de stelling: Maria Magdalena was dus een gelovige vrouw met leidinggevende capaciteiten. Zij vraagt zich af: Hoe zou de kerk eruit hebben gezien als de gezagsdragers Maria Magdalena serieus hadden genomen? Het zou geen kerk zijn waar het gaat om dogma’s en regels en het zou zeker geen kerk zijn waar mannen belangrijker zijn dan vrouwen!

Naar boven