Voedsel voor de Ziel

voedsel voor de ziel‘Voedsel voor de Ziel’ is de noemer waaronder sinds 2007 specifieke activiteiten worden georganiseerd om tegemoet te komen aan spirituele verlangens van belangstellenden.
Op basis van de joods-christelijke traditie doen wij een aanbod aan mensen die hun geestelijk leven willen voeden, stimuleren en verrijken.

Programma

In de afgelopen jaren bestond ons programma uit:

 • concerten, zoals het kerstconcert met kerstmarkt of een passieconcert
 • filmavonden met nabespreking
 • boekbesprekingen
 • diverse thema gerichte tentoonstellingen door plaatselijke kunstenaars
 • lezingen vanuit kunst en cultuurmeditatieve momenten en creatieve bijeenkomsten

Jaarprogramma Voedsel voor de Ziel 2018-2019.

Contactpersoon

Jopie van Lisdonk
Telefoon: 0161-223515
E-mail: voedselvoordeziel@parochieheiligegeest.nl


Uitnodiging voor Voedsel voor de Ziel activiteit(en):

 • Kerstmarkt en -concert zondag 16 december – december 2018

  Bezoek de kerstmarkt van 13.00 tot 14.00 uur en geniet daarna van zanggroep KoRije van 14.00 tot 15.30 uur.

  Kerstmis roep vele gevoelens bij ons op. Muziek is daar een van. Ons jaarlijks kerstconcert is op zondagmiddag 16 december. Een middag om tot rust te komen en te genieten van mooie muziek, waarbij KoRije een mooi kerstrepertoire heeft samengesteld. Ook een middag om rond te kijken op onze kerstmarkt en de Goede Doelen te ondersteunen met uw aankopen. Natuurlijk zijn er weer kerststukjes door onze vrijwilligers gemaakt. De opbrengst gaat naar de Magdalenakinderen. De Wereldwinkel heeft aanbiedingen voor de kerststal en presenteert enkele fairtradeproducten. De Zonnebloem verkoopt mooie zelfgemaakte kaarten en bijzondere handwerkjes en Home of Good Hope heeft producten uit Namibië meegenomen.

 • Weet u dat … – november 2018

  • op zaterdag 8 december om 19.00 uur in de Mariakapel van de Maria Magdalenakerk in Rijen een rozenkrans gebeden wordt ter ere van het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Maagd Maria?
  • de Gemengde Zangvereniging Euterpe Dongen/Rijen op zaterdag 15 december om 20.30 uur een kerstconcert geeft in de Laurentiuskerk in Dongen?
  • op zondag 16 december het kerstconcert verzorgd wordt door Zanggroep KoRije? Zij hebben normaliter een vrolijk populair repertoire, maar ook de kerstzang is hen niet onbekend. Kom luisteren op zondagmiddag 16 december om 14.00 uur. Natuurlijk ontbreekt onze kerstmarkt niet met diverse stands met mooie producten. De markt is open vanaf 13.00 uur en in de pauze van het concert.
  • het mandolineorkest Estrellita op zondag 23 december om 19.30 uur een kerstconcert geeft in de Annakerk in Molenschot?

Verslagen van Voedsel voor de Ziel activiteiten:

 • Boeiende lezing in het parochiecentrum – januari 2018

  Adrie Lint kwam terug naar zijn oude parochie. Op 24 januari was de zaal hiervoor sfeervol ingericht. Op de tafels brandden kaarsen met de afbeelding van Maria Magdalena. Vijf en twintig deelnemers werden geboeid door zijn verhaal.

   Adrie vertelde over hoe Maria Magdalena vaak wordt afgebeeld als een vrouw met lange haren, het prototype van een gevallen vrouw. In de eerste eeuwen van het christendom had men echter diep respect voor haar. Zij kreeg de eretitel ‘Apostel der Apostelen’ en gaf onderricht aan eigen leerlingen. Door ontwikkelingen in de kerk werd Maria Magdalena vanaf de vierde eeuw steeds meer gezien als zondige vrouw. De kerkelijke gezagsdragers waren mannen die grote moeite hadden (en nog steeds hebben) met de rol van de vrouw in de kerk.
  In de Bijbel komen meer vrouwen voor met de naam Maria. De slechte eigenschappen van die vrouwen werden vanaf de vierde eeuw toegeschreven aan Maria Magdalena. En zo werd zij gezien als een gevallen vrouw. De prominente rol van haar als apostel en kerklerares werd weggeschreven. In 1945 werden er in Egypte kruiken gevonden met veel geschriften uit de eerste eeuwen. Daarbij was een opmerkelijk geschrift: het evangelie van Maria Magdalena. Het is het enige evangelie dat aan een vrouw wordt toegeschreven. Adrie besprak dit evangelie met ons.
  Er zijn serieuze studies verricht naar de persoon van Maria Magdalena. Als gevolg daarvan heeft de katholieke kerk in 1969 officieel verklaard dat Maria Magdalena nooit een zondares is geweest. In 2016 heeft paus Franciscus haar dezelfde status gegeven als de twaalf apostelen en heeft hij 22 juli uitgeroepen tot haar officiële feestdag.
  Corry de Hoon sloot af met de stelling: Maria Magdalena was dus een gelovige vrouw met leidinggevende capaciteiten. Zij vraagt zich af: Hoe zou de kerk eruit hebben gezien als de gezagsdragers Maria Magdalena serieus hadden genomen? Het zou geen kerk zijn waar het gaat om dogma’s en regels en het zou zeker geen kerk zijn waar mannen belangrijker zijn dan vrouwen!

Naar boven