Voedsel voor de Ziel

voedsel voor de ziel‘Voedsel voor de Ziel’ is de noemer waaronder sinds 2007 specifieke activiteiten worden georganiseerd om tegemoet te komen aan spirituele verlangens van belangstellenden.
Op basis van de joods-christelijke traditie doen wij een aanbod aan mensen die hun geestelijk leven willen voeden, stimuleren en verrijken.

Programma

In de afgelopen jaren bestond ons programma uit:

 • concerten, zoals het kerstconcert met kerstmarkt of een passieconcert
 • filmavonden met nabespreking
 • boekbesprekingen
 • diverse thema gerichte tentoonstellingen door plaatselijke kunstenaars
 • lezingen vanuit kunst en cultuurmeditatieve momenten en creatieve bijeenkomsten

Jaarprogramma Voedsel voor de Ziel 2017-2018.

Contactpersoon

Jopie van Lisdonk
Telefoon: 0161-223515
E-mail: jopievanlisdonk@hotmail.com


Uitnodiging voor Voedsel voor de Ziel activiteit(en):

 • Boekbespreking ‘De Engelenmaker’ – september 2017

  Van Conflict naar Verbinding


  De werkgroep Voedsel voor de Ziel organiseert weer een gespreksavond over een eigentijds boek. Gekozen is dit jaar voor ‘De Engelenmaker’ van Stefan Brijs. In 2012 ontving dit boek de Libris Literatuurprijs.
  Het is een spannende roman over wetenschap, geloof en bijgeloof.
  Het speelt zich af in een dorpje vlakbij het Drielandenpunt Nederland, België en Duitsland. Na afwezigheid van bijna twintig jaar keert doctor Victor Hoppe terug naar zijn geboortedorp Wolfsheim. Het is een dorp met bijgelovige, bekrompen mensen die erg argwanend reageren als blijkt dat de dokter drie kinderen van een paar weken oud bij zich heeft. Het is de drieling: Gabriel, Michael en Rafael. Zij zijn zelden te zien en dat geeft aanleiding tot geruchten in het dorp. Zouden ze ernstig ziek zijn?
  Victor is een autistisch aangelegde geleerde die weinig weet heeft van de wereld en van het dorp waarin hij leeft. Hij is aanvankelijk een man van de wetenschap maar later blijkt dat hij er een geheime religieuze agenda op na houdt.
  Victor ziet God als zijn rivaal en wil hem overtreffen door zichzelf onsterfelijk te maken en als schepper op te treden: zijn drie zonen zijn het product van de wetenschap van het klonen! Het is een verhaal over geloof en wetenschap; werkelijkheid en verbeelding, macht en onmacht. Het boek roept veel vragen op.

  Onder leiding van Marjolein van Tooren wordt dit boeiende boek besproken op maandag 2 oktober in het parochiecentrum in Rijen. Aanvang 19.30 uur. Entree € 3,00.
  Aanmelden bij het secretariaat Parochiecentrum, telefoon 0161-222833 of mail naar voedselvoordeziel@parochieheiligegeest.nl.
  “Voedsel voor de Ziel”, een werkgroep van de Parochie Heilige Geest

   

 • Uitnodiging ontwerp een kunstwerk – juli 2017

  Leven is veranderen. Veranderen is conflict: strijden, vluchten, vechten, worstelen met …! Geen leven zonder pijn en lijden. Geen samenleving zonder conflict. Wat doet die strijd met ons? Hoe gaan wij daar mee om? Welke strijd voeren we en hoe?
  Voedsel voor de Ziel nodigt u uit om een kunstwerk te maken voor een tentoonstelling in de Maria Magdalenakerk in het najaar van 2018 met als titel: ‘Gevecht met de engel’. Het is een open en vrije opdracht. Ga aan de slag met uw creativiteit, elke uitwerking is welkom.

  Belangstelling? Kom dan naar de informatieavond.

  Datum:           Donderdag 28 september 2017 om 20.00 uur
  Plaats:            Maria Magdalenakerk
  Aanmelden:    Vóór 24 september 2017 via email of telefoon

  voedselvoordeziel@parochieheiligegeest.nl
  0161-222833

  Voedsel voor de Ziel, een werkgroep van de Parochie Heilige Geest
  Pastor Edith Hertog


Verslagen van Voedsel voor de Ziel activiteiten:

Naar boven