Begraven of Cremeren

Van stof zijn wij gemaakt en tot stof zullen wij wederkeren.

Begrafeniskerkhof Rijen

Vaak vindt een begrafenis plaats na een uitvaartviering. Ook zonder viering kan een begrafenis plaatsvinden. De pastores van de parochie dragen zorg voor de pastorale begeleiding bij een uitvaart.
De begraafplaatsen van de Parochie zijn katholieke begraafplaatsen, bestemd voor inwoners uit onze gemeente Gilze en Rijen. Ook niet-katholieken uit onze gemeente kunnen hier worden begraven.

Algemene informatie van onze begraafplaatsen in Rijen, Hulten en Molenschot:

  • Wanneer er sprake is van een bestaand dubbelgraf, kan er een bijzetting plaatsvinden.
  • Mensen, die tijdelijk buiten onze gemeente wonen, zoals in een verpleeghuis, kunnen wel bij ons worden begraven.
  • Het is niet mogelijk om graven te reserveren (een dubbelgraf natuurlijk wel).
  • Informatie over grafrechten, de vorm van de grafsteen en het laten plaatsen kunt u krijgen bij het secretariaat van het parochiecentrum.
  • Voor het bestellen van een grafsteen neemt u zelf contact op met een steenhouwer.

Bijzondere wensen ten aanzien van het begraven moeten tijdig aan het parochiebestuur worden voorgelegd.

Crematie

Op al onze begraafplaatsen is een gedeelte gereserveerd om urnen bij te zetten. U kunt de urnsteen (50×50 cm) bestellen bij een steenhouwer. Met één van de pastores kan een afspraak gemaakt worden voor het bijzetten van een urn. De pastor kan een moment van bezinning en gebed verzorgen bij het plaatsen van de urn.

Strooiveld

Op de begraafplaats in Rijen is een strooiveld aanwezig, een eigen plek waar de as van een overledene kan worden uitgestrooid.
Klik hier voor meer informatie.

Reglement voor onze begraafplaatsen

Klik hier voor het Reglement Begraafplaatsen. Uitgave 1 april 2017.

Wat kost het?

Voor de totale uitvaartkosten klik hier.
Het is gebruikelijk om voor het parochiekoor een vrijwillige bijdrage te geven.
Enige tijd na de begrafenis komt een medewerker van de parochie persoonlijk langs voor de administratieve afwikkeling.

 

Naar boven