Diaconie

diaconieDiaconie is op allerlei manieren actief, dichtbij en veraf.
Een van de belangrijkste aandachtspunten is de armoede in onze dorpen. Armoede die vaak niet gezien wordt, maar er wel degelijk is. Diaconie vraagt aandacht voor deze problematiek in onze gemeente, op de scholen en vooral ook in de kerk. Er is een sociale kaart gemaakt om mensen in nood te kunnen verwijzen naar de juiste instanties. Aan Vluchtelingenwerk willen we ook steeds meer aandacht besteden.

Caritas

De parochie kent een parochiële caritasinstelling met een eigen bestuur. Dit bestuur beheert de gelden van Caritas. Mensen in onze gemeente die in acute financiële nood zitten en geen beroep kunnen doen op maatschappelijke voorzieningen kunnen een beroep doen op Caritas. Eén keer per maand is de collecte van de weekendvieringen bestemd voor Caritas. Met deze collectes ondersteunt Caritas van harte plaatselijke initiatieven, zoals Stichting Leergeld, Stichting Kind en Welzijn en Home of Good Hope.

Diaconie

Onze vaste diaconale projecten zijn de Actie Kledinginzameling, de Kerstpakkettenactie, de Vastenaktie en projecten voor kinderen in de Derde Wereld.
Bekijk ook het jaarprogramma Diaconie.

Nieuws

  • Doe mee met de kerstpakkettenactie – december 2017

    Wij staan op 8 en 9 december bij de supermarkten
    Steeds minder mensen ontvangen een traditioneel kerstpakket, daarom staan wij al een aantal jaren bij de supermarkten met de vraag of u een extra product wil …

Naar boven