Diaconie

diaconieDiaconie is op allerlei manieren actief, dichtbij en veraf.
Een van de belangrijkste aandachtspunten is de armoede in onze dorpen. Armoede die vaak niet gezien wordt, maar er wel degelijk is.
Diaconie vraagt aandacht voor deze problematiek in onze gemeente, op de scholen en vooral ook in de kerk.
Er is tegenwoordig ook de website ZorgklikGilzeRijen.nl waarin alle zorginstellingen in de Gemeente Gilze en Rijen zich presenteren en waar mensen met een hulpvraag terecht kunnen voor gerichte informatie.
Aan Vluchtelingenwerk willen we ook steeds meer aandacht besteden.
Onze vaste diaconale projecten zijn de Actie Kledinginzameling, de Kerstpakkettenactie, de Vastenaktie en projecten voor kinderen in de Derde Wereld. Bekijk ook het jaarprogramma Diaconie.

Caritas

De parochie kent een parochiële caritasinstelling met een eigen bestuur. Dit bestuur beheert de gelden van Caritas. Mensen in onze gemeente die in acute financiële nood zitten en geen beroep kunnen doen op maatschappelijke voorzieningen kunnen een beroep doen op Caritas. Eén keer per maand is de collecte van de weekendvieringen bestemd voor Caritas. Met deze collectes ondersteunt Caritas van harte plaatselijke initiatieven, zoals Stichting Leergeld, Stichting Kind en Welzijn en Home of Good Hope. In onze parochie is Caritas een zelfstandig kerkelijk rechtspersoon die materiële ondersteuning geeft aan diaconale activiteiten. De Caritasbestuursleden maken deel uit van de werkgroep Diaconie.

Contactpersoon:

John de Hoon
Telefoon: 0161-226869
E-mail: diaconie-caritas@parochieheiligegeest.nl

Nieuws

  • Kerstpakkettenactie Parochie Heilige Geest – december 2019 Inzamelingsactie bij supermarkten op 13 en 14 december.

    Veel mensen krijgen rond Kerstmis als blijk van waardering wat extra’s, vaak in de vorm van een kerstpakket. Er is echter een groep mensen die geen extraatje met …

Naar boven