Actie Kerkbalans

Aktie Kerkbalans

Elk jaar in januari houden de kerken in Nederland hun jaarlijkse Actie Kerkbalans. Deze actie is bedoeld om de kerken de nodige financiële middelen te verschaffen om haar werk in de samenleving te kunnen blijven doen. De opbrengsten zijn bestemd voor onderhoud van gebouwen, energiekosten, personeelskosten en de kosten van de pastorale programma’s.

Stand van zaken

De Actie Kerkbalans heeft tot en met 31 oktober 2020 voor de parochie € 84.855,67 opgebracht. Dat is nog 11 % verwijderd van het streefbedrag van € 95.500,00.
Met nog twee maanden te gaan en 89 % van de begroting zijn we op de goede weg. Volhouden zo! Een eindspurt zou nog erg mooi zijn. In de kerken in Molenschot en Rijen houden we de stand van zaken per plaats bij met een levensgrote thermometer.

Uw bijdrage

U kunt uw bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL19 RABO 0145 1030 80
t.n.v. Parochie Heilige Geest met vermelding van Parochiebijdrage en het kalenderjaar.

Klik hier voor de folder Actie Kerkbalans 2020.

Belastingaftrek

Uw bijdrage aan Kerkbalans komt in aanmerking voor belastingaftrek: als u meer dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60 aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen aftrekbaar.
Lees hier meer in enkele voorbeeldberekeningen.
Als u ervoor kiest uw bijdrage gedurende vijf jaar vast te leggen, is zelfs het gehele bedrag aftrekbaar. Dit hoeft niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar u kunt een schriftelijke overeenkomst opstellen met de parochie.
Klik hier voor de overeenkomst met de Parochie Heilige Geest met toelichting .

Uw testament en de parochie

Klik hier voor meer informatie over legaten en erfstelling

Naar boven