Sacrament van het Huwelijk

Geen mens kan leven zonder andere mensen leven. Je kunt je zo tot een ander aangetrokken dat je samen een verbond aangaat voor het leven. Je spreekt naar elkaar een plechtige belofte uit en roept niemand minder dan God tot getuige van je beste bedoelingen.
Samen bidden we om Gods zegen over jullie toekomst.
huwelijk

Rondom het sacrament van het huwelijk kent onze kerk een uitvoerige regelgeving. Zo kun je alleen voor de kerk trouwen als eerst het burgerlijk huwelijk is gesloten. Soms laat de situatie van het bruidspaar zich niet rijmen met de bestaande regelgeving.
Er kan dan gekozen worden voor een meer algemene viering waarin de dankbaarheid om de liefde wordt uitgedrukt en gebeden wordt om zegen over de gezamenlijke levensweg van de geliefden.

Aanmelden

Bij voorkeur via het Aanmeldformulier Sacrament van het Huwelijk
of via het parochiesecretariaat.
Telefoon 0161-222833
E-mail: info@parochieheiligegeest.nl

Voorbereiding

Eén van de pastores gaat allereerst in gesprek met de huwelijkskandidaten. Zij worden vervolgens uitgenodigd voor een geloofsgesprek. Op drie zondagochtenden om 9.00 uur nemen de partners, samen met anderen, deel aan het geloofsgesprek. Om 10.00 uur nemen we met elkaar deel aan de zondagsviering. Na afloop, ongeveer 11.00 uur drinken we met elkaar koffie en kijken we terug op de viering.
Na deze drie ochtenden volgt er een avond met de huwelijksvoorbereidingsgroep, waar enkele specifieke elementen van de huwelijksviering aan de orde komen.
Een goede voorbereiding kan een waardevolle bijdrage zijn aan de viering van het huwelijk.

Geloofsgesprekken

De geloofsgesprekken in Rijen zijn gepland op:

 • zondag 16 februari 2020
 • zondag 22 maart 2020
 • zondag 22 maart: Doopsel
 • zondag 05 april: Eerste Communie
 • zondag 26 april
 • zondag 31 mei
 • zondag 28 juni
 • zondag 30 augustus
 • zondag 27 september
 • zondag 25 oktober
 • zondag 29 november
 • zondag 20 december

Wat kost het?

Klik hier voor meer informatie.
Als u meedoet met de Actie Kerkbalans, dan worden uw bijdragen van de laatste vier jaar verrekend.

Naar boven