Kerk en School

Wij bieden elk schooljaar een inspirerend en gevarieerd programma aan van workshops voor de verschillende jaargroepen in de basisscholen.

De scholen kunnen kiezen uit een aanbod en vervolgens inschrijven op workshops die passen in het jaarprogramma van de school.
Vooraf is er overleg met de leerkrachten over de organisatie van de workshop.

Het programma levert een inhoudelijke bijdrage aan het les- en leerprogramma van de school gebaseerd op het Christelijk geloof. De workshops zijn overzichtelijk en goed voorbereid, zodat de scholen er weinig of geen extra werk aan hebben. De activiteiten vinden plaats op de school en soms in de kerk.
Elk jaar worden er enkele nieuwe workshops ontwikkeld.

Heeft u suggesties … laat het ons weten.


 • Palmpasenviering met kleuters – april 2018

  De werkgroep Kerk en School bezocht op 12 maart de kleuters van de KBS St. Jozefschool om het verhaal van Palmpasen te vertellen. In het prentenboek ‘Op weg naar Pasen’ van J. Godfrey volgt Ben hoe Jezus op weg naar Jerusalem gaat om het Paasfeest te vieren.
  Hij ziet dat Jezus na het Laatste Avondmaal gevangen wordt genomen, gekruisigd en begraven in de tuin van Jozef. Op Paaszondag wordt gezegd dat Jezus weer leeft. Op de weg terug naar zijn eigen dorp hoort Ben vrienden van Jezus praten over wat er de afgelopen week gebeurd is in de stad. De vrienden worden ingehaald door een andere wandelaar. Zij nodigen de vreemde man uit voor het eten. Aan het breken van het brood en het verdelen van de wijn herkennen zij Jezus. Ja, Jezus leeft!
  De kleuters hebben daarna Palmpasenstokken gemaakt: een kruis met broodhaan, palmtakje, eitjes, fruit en iets lekker: vijf symbolen die met het verhaal van Ben te maken hebben. Op woensdag 21 maart kwamen ze met de stokken naar de kerk. De kleuters kregen een palmtakje en liepen samen met pastor Joost, terwijl het orgel speelde, in processie door de kerk. De pastor keek met de kinderen nog even terug naar het verhaal van Ben. Daarna mochten de groepen op het altaar een paasliedje of -versje voordragen over het nieuwe leven van de lente.
  De Palmpasenstokken en de kinderen werden gewijd en pastor Joost sloot af met een gebedje. De kleuters gingen in processie naar buiten en brachten de stokken naar mensen die daar erg blij mee waren.

 • Bezoek aan Peerke Donders – maart 2018

  Op donderdag 22 februari en donderdag 1 maart zijn de groepen 7 van basisscholen De Brakken, St. Anna en De Drie Musketiers op bezoek geweest bij het Museum van Peerke Donders in Tilburg: het museum van Naastenliefde. Ze hebben daar kennis gemaakt met het leven van Peerke als missionaris in Suriname. Ze hebben naar een video gekeken, waarin zijn jeugd in Tilburg en omstreken werd verteld. In de film werd ook gereisd naar Suriname en de plaats Batavia. Peerke werkte daar bij de melaatsen. Hij is daar een held: de Vader van de melaatsen!
  Op het terrein van het museum staat het huisje waar Peerke is opgegroeid. Er is ook een bezoek gebracht aan het kerkje, dat daar nagebouwd is van het kerkje in Batavia.
  In het park staat de Kruisweg uitgebeeld en omdat Jezus het grote voorbeeld voor Peerke was, hebben we met de kinderen langs de staties gelopen. Zij beelden het lijdensverhaal van Jezus uit en dat verhaal past in de Veertigdagentijd.
  De kinderen hebben ervaren dat Peerke, net als Jezus, zijn hele leven gewerkt heeft voor de kwetsbare mensen in de samenleving: een daad van naastenliefde!

Naar boven