Misintenties opgeven

gebedsintentiesEen misintentie, ook wel gebedsintentie genoemd, is een gebed in een viering voor een overledene of een zieke door zijn of haar naam te noemen.

De voorganger vraagt dan tijdens de viering de aanwezigen met hem te bidden voor uw intentie.

Het is een gebruik om voor een intentie een bijdrage te vragen. Met deze bijdrage draagt u bij aan ondersteuning en onderhoud van de parochie en de kerk. Het in stand houden van de parochie is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Misintenties moeten bij voorkeur 14 dagen vooraf worden opgegeven.

Misintenties opgeven
Rijen en Hulten:
Bij het parochiesecretariaat.
Telefoon: 0161-222833
E-mail: info@parochieheiligegeest.nl
U kunt ook een envelop met duidelijke informatie (naam, datum en geld) in de brievenbus van het parochiesecretariaat (Rijen) stoppen.

Molenschot:
Bij mevr. Tiny Boemaars
Telefoon: 0161-411350
U kunt ook een envelop met duidelijke informatie (naam, datum en geld) in de brievenbus van het parochiesecretariaat (Rijen) stoppen.

Wat kost het?
Voor een misintentie vragen wij u een bijdrage van € 10,–.
U kunt deze bijdrage contant voldoen bij opgave van de intentie op het secretariaat of via een overschrijving naar NL14 RABO 0145 1023 94.

Naar boven