Inspiratie

 • Verlangen

  Psalm 37 zegt: “God leidt de mens naar de haven van zijn verlangen.” Onze verlangens doen ertoe … bij God. Doen ze ertoe bij onszelf? Kennen we onze verlangens of verwarren we ze met ‘moeten’? Waarderen we onze verlangens of verbergen we ze uit angst voor mislukking, teleurstelling of afwijzing?
  Een belangrijk onderdeel bij de voorbereiding op het Vormsel is de opdracht aan de vormelingen om zichzelf te leren kennen: wat doe je wel of niet graag, waar loop je warm voor, waar krijg je energie van?
  Verlangens wakker laten worden vraagt om vertrouwen dat ons leven als een geschenk wordt gegeven: het leven wordt je gegeven, leef! Kern van die ervaring is liefde. Wie zich geliefd weet, ervaart ruimte tot leven. Dan kun je je leven, jezelf, als een geschenk ontvangen.
  Het gemis van liefde, dat zo sterk kan zijn na het sterven van een dierbare, doet dan ook lange tijd ons leven stilstaan. We merken dat ook in deze tijd door het gemis aan ontmoetingen in levende lijve. Ontmoetingen zijn van levensbelang. Ontmoeting met God is altijd en overal mogelijk. God is welwillend. Psalm 107 zegt dan ook: “Zoek je geluk bij God, Hij zal je geven wat je hart verlangt.”
  pastor Edith Hertog

Hieronder staat een overzicht van voorgaande inspiraties, maar kijk ook eens op de pagina’s van het pastoraal team.

Naar boven