Palmpasen

palmpasenstokDe laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest wordt herdacht dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, zegevierend door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor hem met de takken van palmbomen.
Zowel in Rijen als in Molenschot worden palmpasenstokken versierd om in de viering van Palmpasen te laten zien in een processie. De stokken hebben de vorm van een kruisje en zijn versierd met groene takjes, snoepjes, eitjes en andere lekkernijen. Bovenop wordt een broodje in de vorm van een haantje gestoken.
Dikwijls delen de kinderen deze palmpasenstokken na afloop van de viering uit in de buurt, met name aan mensen die vanwege hun leeftijd of een ziekte niet aanwezig konden zijn.


  • Wat gingen al die kinderen op zondag bij de St. Jozefschool doen? – maart 2018

    Het is weekend en dan is de school toch dicht. Maar op deze zondag waren de kinderen naar de school gekomen om Palmpaasstokken te maken. Ongeveer 40 kinderen gingen in 3 groepslokalen aan de slag.
    Er was voldoende materiaal om de kruizen mee te versieren: broodhaantjes, palmtakjes, crêpepapier, lintjes, veren, stickers, hangertjes en lekkernijen van chocolade. Er werd gesproken over het verhaal van Palmpasen, de betekenis van het kruis, het broodhaantje en de palmtak. Na het knutselen, gingen de kinderen, vergezeld door een heerlijk lentezonnetje, in een kleurrijke stoet naar de Maria Magdalenakerk. In de kerk ging de processie van vrolijke kinderen met mooi versierde Palmpaasstokken nog even verder. Aansluitend werd door kinderen van de Sint Jozefschool het verhaal verteld en gespeeld over de zusters van de Heilige Harten. Een verhaal over een zusterhuis in Zambia. Zij zorgen voor de allerarmste kinderen in Zambia die niet iedere dag te eten hebben. Door de schoolkinderen is een bedrag van bijna € 280,– voor de Vastenactie opgehaald. Een bijzonder mooi resultaat! Na afloop gingen de Palmpaasstokken mee naar huis om weg te geven aan iemand die je dierbaar is of iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

  • Verslag van Palmpasen in de Annakerk – april 2017

    Pastor Edith vertelde op vrijdag 7 april aan de kinderen van de groepen 1 t/m 5 van de Annaschool over Pasen en de traditie van de palmpaasstokken. Daarna gingen de kinderen zelf aan de slag met het versieren en brachten de kruizen naar de kerk. Afgelopen zaterdag was een groot aantal van deze kinderen in de viering. Zij luisterden goed naar het lange lijdensverhaal van Jezus. Na afloop wisten vooral de aanstaande eerste communicanten samen met Pastor Edith en aan de hand voorwerpen het verhaal goed samen te vatten. Enthousiast liepen zij mee in de processie door de kerk. Na afloop gingen de palmpaasstokken mee naar huis. Mooi om op deze manier te beginnen aan de Goede Week met kinderen, ouders en grootouders in de kerk.
    Toos Snijders.

Naar boven