Palmpasen

palmpasenstokDe laatste zondag in de Veertigdagentijd en de eerste dag van de Goede Week is Palmzondag, ook wel Passiezondag of Palmpasen genoemd. De Kerk viert dan de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Op de drempel van het Paasfeest wordt herdacht dat Jezus, gezeten op een jonge ezel, zegevierend door een jubelende menigte werd onthaald. De mensen bedekten de weg voor hem met de takken van palmbomen.
Zowel in Rijen als in Molenschot worden palmpasenstokken versierd om in de viering van Palmpasen te laten zien in een processie. De stokken hebben de vorm van een kruisje en zijn versierd met groene takjes, snoepjes, eitjes en andere lekkernijen. Bovenop wordt een broodje in de vorm van een haantje gestoken.
Dikwijls delen de kinderen deze palmpasenstokken na afloop van de viering uit in de buurt, met name aan mensen die vanwege hun leeftijd of een ziekte niet aanwezig konden zijn.


Naar boven