Vrijwilligers

Het gezicht van de parochie wordt al gedurende lange tijd sterk bepaald door vrijwilligers en wat zij doen op het terrein van liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw. Zij zijn mededragers van de pastorale zorg en van het beleid. Praktisch opereren zij tegenwoordig in het verlengde van de professionals.

Breed actief

De kerken in Nederland vormen de grootste vrijwilligersorganisatie. De R.K. kerk in Nederland telt 187.900 vrijwilligers, waarvan 14.384 in het bisdom Breda. In de Parochie Heilige Geest zijn 286 vrijwilligers actief voor de vele werkzaamheden binnen de parochie.


Overzicht van alle werkgroepen

De vrijwilligers zijn actief in verschillende werkgroepen. Voor elke groep is een beschrijving gemaakt, zodat het duidelijk is wat verwacht wordt.
In onze informatiegids staan alle coördinatoren van de werkgroepen vermeld. De gids is in te zien op het secretariaat.
Als u belangstelling heeft voor deelname aan een bepaalde werkgroep, vraag dan gerust informatie op bij Gerard de Graaf. E-mail: gerardboven@gmail.com.


Vacatures

Geregeld is er vraag naar aanvulling van werkgroepen.

 • De vrijwilligers van Levensboek – september 2019

  De Parochie Heilige Geest kent veel vrijwilligers die allerlei taken vervullen. Wij stellen een groep aan u voor.

  Zeven personen vormen een bijzondere werkgroep voor beide parochies. Zij gaan in gesprek met mensen om hun levensverhaal …

 • Gazons kerkhof Rijen – september 2019

  Door de extreme droogte in de zomer van 2018 hadden de grasstroken bij de graven veel geleden. In het voorjaar van 2019 werd het opnieuw ingezaaid. Opnieuw kregen we een heel droge periode en het …

 • De klusploeg – september 2018

  De Parochie Heilige Geest kent veel vrijwilligers, die allerlei taken vervullen. Elke maand stellen wij een groep aan u voor. Deze keer de medewerkers van de klusploeg.
  Sluit de deur niet goed? Moet er een lamp …

 • De vrijwilliger en bloemen – maart 2018

  De Parochie Heilige Geest kent veel vrijwilligers, die allerlei taken vervullen. Deze maand stellen wij bloemengroep aan u voor. Misschien wel de meest zichtbare werkgroep in onze parochie. Immers iedere week en zeker met de …

 • Vrijwilligers – september 2017

  De Parochie Heilige Geest kent veel vrijwilligers, die allerlei taken vervullen. Elke maand stellen wij er een aan u voor.

  De Misdienaar

  Bij het altaar staan, eigenlijk dichter bij God dan in de kerkbank, dat doet …


Vrijwilligersfeest

Elk jaar wordt er voor de vrijwilligers een bedankavond gehouden.
Zie hieronder de verslagen van deze avonden in de afgelopen jaren.

 • Vrijwilligersfeest ‘Jij mag er zijn’ – mei 2019

  Vrijdagavond 17 mei was het jaarlijks vrijwilligersfeest in De Boodschap. Vanuit het thema ‘Jij mag er zijn’ werd door vicevoorzitter Gerard Jansen benadrukt hoe belangrijk de inzet van iedere vrijwilliger is voor de parochiegemeenschap. Ieder …


Beleid

Lees hier verder voor nog meer informatie over het vrijwilligersbeleid.

Naar boven