Vrijwilligers

Het gezicht van de parochie wordt al gedurende lange tijd sterk bepaald door vrijwilligers en wat zij doen op het terrein van liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw. Zij zijn mededragers van de pastorale zorg en van het beleid. Praktisch opereren zij tegenwoordig in het verlengde van de professionals.

Breed actief

De kerken in Nederland vormen de grootste vrijwilligersorganisatie. De R.K. kerk in Nederland telt 187.900 vrijwilligers, waarvan 14.384 in het bisdom Breda. In de Parochie Heilige Geest zijn 286 vrijwilligers actief voor de vele werkzaamheden binnen de parochie.


Overzicht van alle werkgroepen

De vrijwilligers zijn actief in verschillende werkgroepen. Voor elke groep is een beschrijving gemaakt, zodat het duidelijk is wat verwacht wordt.
In onze informatiegids staan alle coördinatoren van de werkgroepen vermeld. De gids is in te zien op het secretariaat.
Als u belangstelling heeft voor deelname aan een bepaalde werkgroep, vraag dan gerust informatie op bij Gerard de Graaf. E-mail: gerardboven@gmail.com.


Vacatures

Geregeld is er vraag naar aanvulling van werkgroepen.

 • Parochiekoor Rijen zoekt nieuwe leden – maart 2020

  Het parochiekoor Rijen is op zoek naar nieuwe leden.
  Zowel dames, als heren zijn meer dan welkom. De repetitie is op dinsdagavond van 20.00 tot 21.15 uur in de kerk. Na afloop is er gelegenheid voor …

 • Vrijwilligers – september 2017

  De Parochie Heilige Geest kent veel vrijwilligers, die allerlei taken vervullen. Elke maand stellen wij er een aan u voor.

  De Misdienaar

  Bij het altaar staan, eigenlijk dichter bij God dan in de kerkbank, dat doet …


Vrijwilligersfeest

Elk jaar wordt er voor de vrijwilligers een bedankavond gehouden.
Zie hieronder de verslagen van deze avonden in de afgelopen jaren.


Beleid

Lees hier verder voor nog meer informatie over het vrijwilligersbeleid.

Naar boven