Vrijwilligers

Het gezicht van de parochie wordt al gedurende lange tijd sterk bepaald door vrijwilligers en wat zij doen op het terrein van liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw. Zij zijn mededragers van de pastorale zorg en van het beleid. Praktisch opereren zij tegenwoordig in het verlengde van de professionals.

Breed actief
De kerken in Nederland vormen de grootste vrijwilligersorganisatie. De R.K. kerk in Nederland telt 194.400 vrijwilligers, waarvan 16.000 in het bisdom Breda. (Kaski onderzoek  2015) In de Parochie Heilige Geest zijn 290 vrijwilligers actief voor de vele werkzaamheden binnen de parochie.


Overzicht van alle werkgroepen
De vrijwilligers zijn actief in verschillende werkgroepen. Voor elke groep is een beschrijving gemaakt, zodat het duidelijk is wat verwacht wordt.
In onze informatiegids staan alle coördinatoren van de werkgroepen vermeld.
Als u belangstelling heeft voor deelname aan een bepaalde werkgroep, vraag dan gerust informatie op bij Gerard de Graaf. E-mail: gerardboven@gmail.com.


Vacatures
Geregeld is er vraag naar aanvulling van werkgroepen.

 • De vrijwilliger en bloemen – maart 2018

  De Parochie Heilige Geest kent veel vrijwilligers, die allerlei taken vervullen. Deze maand stellen wij bloemengroep aan u voor. Misschien wel de meest zichtbare werkgroep in onze parochie. Immers iedere week en zeker met de …

 • De koster – januari 2018

  De Parochie Heilige Geest kent veel vrijwilligers, die allerlei taken vervullen. Elke maand stellen wij er een aan u voor.
  De koster is een bekende persoon, de man die ‘lijkt in de kerk te wonen’. Hij …

 • Werkgroep Wokkers – oktober 2017

  De Parochie Heilige Geest kent veel vrijwilligers, die allerlei taken vervullen. Elke maand stellen wij er een aan u voor.
  De Wokker, wie is dat nu zult u zeggen. Dat is een lid van de Werkgroep …

 • Vrijwilligers – september 2017

  De Parochie Heilige Geest kent veel vrijwilligers, die allerlei taken vervullen. Elke maand stellen wij er een aan u voor.

  De Misdienaar

  Bij het altaar staan, eigenlijk dichter bij God dan in de kerkbank, dat doet …


Vrijwilligersfeest
Elk jaar wordt er voor de vrijwilligers een bedankavond gehouden.
Op vrijdag 12 mei 2017 was het motto van deze avond:
‘Samen werken aan samenwerken’

 

 • Vrijwilligerswerk – maart 2018

  De Parochie Heilige Geest kent veel vrijwilligers met allerlei taken. Elke maand stellen wij een groep aan u voor. Deze keer is het de werkgroep `Schoonmaak Parochiecentrum`. Soms ondankbaar werk. Immers thuis is het ook …

 • Verslag van Samen werken aan samenwerken – mei 2017

  Op vrijdag 12 mei vond in Cultureel Centrum de Boodschap een vrijwilligersfeest plaats. Hiervoor waren vrijwilligers uit beide parochies van het samenwerkingsverband uitgenodigd. Om 19.30 uur gingen de deuren van de zaal open en om …


Beleid
Lees hier verder voor nog meer informatie over het vrijwilligersbeleid.

Naar boven