Rijen

MM-kerk-JDMaria Magdalenakerk

Adres

Hoofdstraat 60, 5121 JG Rijen

Het kerkgebouw

Uit Luikse geschriften weten we dat er in Rijen in 1464 een kapel gebouwd werd, met de eerwaarde Johannes Buijsel als eerste rector. De patroonheilige is Maria Magdalena. Zij is in het bisdom Breda uniek als patrones van een kerk.
In 1483 werd de kleine kapel gesloopt en vervangen door een kerkgebouw. In 1518 was er al sprake van een eigen zelfstandige parochiekerk, zo schreven de kerkmeesters van toen. De officiële pauselijke goedkeuring gebeurde op 20 september1524 door paus Clemens VI. Tot 1906 is het oude kerkje in gebruik gebleven als parochiekerk.
Rond 1900 werd duidelijk dat de parochiekerk te klein was. De parochiegemeenschap telde toen ongeveer 1.400 leden. Op de plaats van het oude kerkje werd een grote neo-gotische kerk gebouwd. De stenen van het oude kerkje werden verwerkt in de fundering van de nieuwe kerk. De eerste steen werd gelegd op 15 maart 1905 en de plechtige inwijding vond plaats op 29 mei 1906.
In 2004-2005 heeft de parochiegemeenschap van Rijen de kerk opgeknapt en opnieuw ingericht. In 2006 bestond de Maria Magdalenakerk 100 jaar.

De moeite van het bekijken waard zijn…

  • de gebrandschilderde ramen van Weiss
  • de kruisweg (emaille schilderwerk van Jan Willemen)
  • het hoofdaltaar, gemaakt tijdens de bouw van de kerk
  • de verschillende altaren: van de heilige familie en van Maria
  • de beide levensgrote, houten beelden van Maria en Maria Magdalena, staande bij de pilaren van het priesterkoor. Zij zijn in het midden van de 19e eeuw, gemaakt van lindehout.

De geschiedenis van de Maria Magdalenakerk.

beeld stilte kapelDe Stiltekapel

De Blasiuskapel in de Maria Magdalenakerk is ingericht als stiltekapel. Deze kapel is tijdens de openingstijden van het secretariaat open voor het publiek. Men kan er een kaarsje opsteken bij Maria en even in stilte verblijven.

Kaarsen en lichtjes in de stiltekapel

Veelvuldig wordt er in de stiltekapel een kaarsje of lichtje aangestoken bij Maria. Dat is een oude gewoonte. Het geeft ons ruimte even stil te staan bij wat er in ons leeft en bij Maria te bidden. Dat willen we ook zo houden, maar dan alleen met een lichtje. We bieden ze aan in een rood glaasje. Om veiligheidsredenen worden er geen kaarsen meer verstrekt. Wel kunt u een noveenkaars neerzetten (verkrijgbaar in het parochiecentrum). Deze kaarsen zijn voorzien van een zogenaamde mantel en daarmee veilig. Brengt u alstublieft zelf geen kaarsen mee, ook geen ledlichtjes. Deze lampjes op batterijen lijken heel veilig, maar er zijn er al verscheidene door ons brandend aangetroffen.

Parochiecentrum

In de oude pastorie naast de Maria Magdalenakerk is het Parochiecentrum ingericht als werk- en vergaderruimte. Er zijn werkkamers voor pastores, het secretariaat is er gehuisvest en enkele ruimtes zijn ingericht voor de ontvangst van grotere groepen parochianen en kunnen ook gebruikt worden voor vergaderingen. De eerste verdieping wordt bewoond door diaken Rob van Uden en zijn gezin

 

de_regentVerzorgingshuis Vita (De Regent)

Adres: Regentenstraat 9, 5121 CM  Rijen. Telefoon: 0161-438400

In een gemeenschapsruimte van dit verzorgingshuis wordt een dienst gehouden voor de bewoners en hun verzorgers.
Meer informatie over de communie uitreiking in Vita.

Naar boven