Overzicht weekendvieringen

Secretariaat

Openingstijden

In deze vakantieperiode zijn de openingstijden van het secretariaat van de parochie aangepast.
Van 13 juli t/m 26 juli is het secretariaat op werkdagen open van 11.00 uur tot 12.00 uur.
Van 27 juli t/m 9 augustus zijn we gesloten.
Van 10 augustus t/m 23 augustus is het secretariaat op werkdagen open van 11.00 uur tot 12.00 uur.
Tijdens openingstijden zijn we telefonisch bereikbaar via 0161-222833.
De anderhalvemeter-kerk blijft nog bestaan, maar u hoeft zich voorlopig niet meer aan te melden voor de vieringen. We noteren (alleen met uw goedvinden) uw naam.
Voor dringende pastorale zaken is het noodnummer 06 51175948 van het pastorale team bereikbaar. Voor ziekenzalving en huisbezoeken is het pastoraal team ook beschikbaar.

Gebedsintenties opgeven

Rijen: via het secretariaat van de parochie, Hoofdstraat 58 te Rijen.
U kunt ook een envelop met duidelijke informatie (naam, datum en geld) in de brievenbus van het parochiecentrum stoppen.
Molenschot: opgeven bij Tiny Boemaars, Schoolstraat 18, 5124 RM Molenschot
telefoon: 0161-411350. Deponeren in de brievenbus bij het parochiecentrum in Rijen is ook mogelijk.
Contante betaling van € 11,00 per intentie.

Speciale aanvragen

Voor dopen, huwelijken, jubilea, ziekenbezoek en uitvaarten kunt u contact opnemen met het secretariaat in Rijen, telefoon 0161-222833.

Kerkhof in Rijen

Toegankelijkheid

Het onderhoud aan het Kerkpad is afgerond. Het kerkhof is weer bereikbaar via het pad links naast de kerk en de Kloosterstraat.

Openingstijd

In de zomertijd van 9.30 uur tot 20.00 uur.

Bij de vieringen.

In de kerk wordt u verwelkomd en naar uw plaats in de kerk begeleid, uiteraard minimaal 1,50 meter uit elkaar. Er zal alleen een cantor zingen, meezingen mag nog niet.
Tijdens de vieringen kan er niet op de gebruikelijke manier worden gecollecteerd. U kunt het plaatsengeld of de bijdrage aan een extra collecte na de viering bij de uitgang in een mandje doen.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL19 RABO 0145 1030 80 t.n.v. Parochie Heilige Geest.


MARIA MAGDALENAKERK RIJEN

Zondag 19 juli

10.00 uur: Eucharistieviering met aandacht voor Maria Magdalena.
Voorgangers: pastors Simon Kuyten en Edith Hertog.
Intenties: Wout Rutten, overleden ouders van Dommelen-van Loon en overleden ouders Weij-van Hees, Hans Prinssen.

Zondag 26 juli

10.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: pastor Schaas Vermeulen.
Intenties: overleden familie van Gool, Paula Theeuwes-Hendrickx, Adrianus Janssens jgt., Gerdina Janssens-Genet (jgt.) Dina Everts-Oerlemans, Rie van Dongen-Jacobs overleden te Mount-Forest Canada in de leeftijd van 98 jaar, Corona Weterings (jgt.), Jan Peeters (jgt.) en Maria Peeters-Swolfs, Kees de Hoon, uit dankbaarheid.


HEILIGE ANNAKERK MOLENSCHOT

Maximaal 64 plaatsen beschikbaar.

Zaterdag 18 juli

19.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: pastor Schaas Vermeulen.
Intentie: Bijzondere intentie.

Vieringen ter gelegenheid van het feest van Sint Anneke.
Zaterdag 25 juli

19.00 uur: Viering van Woord en Communie.
Voorganger: pastor Edith Hertog.
Intenties: Jan Bink (jgt.) en Riet Bink-Kuijsters, Bert Aerts, overleden familie van Alphen-v.d. Werf, Jan en Ad.

Zondag 26 juli

10.00 uur: Eucharistieviering.
Voorganger: pastor Harry Lommers.
Intentie: overleden familie van Rijen-Tielemans.

Aanmelden voor de vieringen van Sint Anneke is noodzakelijk vanwege de beschikbare ruimte: via het secretariaat van de Parochie Heilige Geest, telefoonnummer 0161-222833 op werkdagen ‘s morgen van 11.00-12.00 uur of via info@parochieheiligegeest.nl
U bent van harte uitgenodigd.

Naar boven