Overzicht weekendvieringen

Secretariaat

Openingstijden

Op maandagochtend t/m vrijdagochtend van 9.30 uur tot 12.00 uur.
Tijdens openingstijden zijn we telefonisch bereikbaar via 0161-222833.
De anderhalvemeter-kerk blijft nog bestaan, maar u hoeft zich voorlopig niet meer aan te melden voor de vieringen. We noteren (alleen met uw goedvinden) uw naam.
Voor dringende pastorale zaken is het noodnummer 06 51175948 van het pastorale team bereikbaar. Voor ziekenzalving en huisbezoeken is het pastoraal team ook beschikbaar.

Gebedsintenties opgeven

Rijen: via het secretariaat van de parochie, Hoofdstraat 58 te Rijen.
U kunt ook een envelop met duidelijke informatie (naam, datum en geld) in de brievenbus van het parochiecentrum stoppen.
Molenschot: opgeven bij Tiny Boemaars, Schoolstraat 18, 5124 RM Molenschot
telefoon: 0161-411350. Deponeren in de brievenbus bij het parochiecentrum in Rijen is ook mogelijk.
Contante betaling van € 11,00 per intentie.

Speciale aanvragen

Voor dopen, huwelijken, jubilea, ziekenbezoek en uitvaarten kunt u contact opnemen met het secretariaat in Rijen, telefoon 0161-222833.

Kerkhof in Rijen

Toegankelijkheid

Het onderhoud aan het Kerkpad is afgerond. Het kerkhof is weer bereikbaar via het pad links naast de kerk en de Kloosterstraat.

Openingstijd

In de zomertijd van 9.30 uur tot 20.00 uur.

Bij de vieringen.

In de kerk wordt u verwelkomd en naar uw plaats in de kerk begeleid, uiteraard minimaal 1,50 meter uit elkaar. Er zal alleen een cantor zingen, meezingen mag nog niet.
Tijdens de vieringen kan er niet op de gebruikelijke manier worden gecollecteerd. U kunt het plaatsengeld of de bijdrage aan een extra collecte na de viering bij de uitgang in een mandje doen.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rekeningnummer NL19 RABO 0145 1030 80 t.n.v. Parochie Heilige Geest.


MARIA MAGDALENAKERK RIJEN

Zondag 4 oktober

10.00 uur: Viering van Woord en Communie m.m.v. een beperkte bezetting van het Parochiekoor
Voorgangers: werkgroep Liturgie.
Intenties: Jos Marijnissen, Wim en Jo Bink-van Opstal, Joep Wouter nms. Parochiekoor, Jan Boemaars, Annie de Hoon-van der Veeken (jgt.), Bart van Loon (jgt.), Familie Willard-Jansen.
Collecte: Wereldmissiedag van de kinderen.

Zondag 11 oktober.

10.00 uur: Viering van Woord en Communie.
Voorganger: pastor Edith Hertog.
Intenties: overleden ouders Leenaars-Buys, Joke Oomen-van Ham.


HEILIGE ANNAKERK MOLENSCHOT

Maximaal 64 plaatsen beschikbaar.

Zaterdag 3 oktober.

19.00 uur: Viering van Woord en Communie m.m.v een beperkte bezetting van het Parochiekoor.
Voorgangers: werkgroep Liturgie.
Intentie: Bijzondere intentie.
Collecte: Wereldmissiedag van de kinderen.

Zaterdag 10 oktober.

19.00 uur: Viering van Woord en Communie m.m.v. een beperkte bezetting van het Parochiekoor.
Voorganger: pastor Edith Hertog.
Intentie: Bijzondere intentie.

Naar boven