Parochie Heilige Geest

In het bisdom Breda vormen drie dorpen Rijen, Hulten en Molenschot vanaf 1 januari 2001 één parochiegemeenschap: de Parochie Heilige Geest. In 2007 verscheen vanuit het bisdom Breda de beleidsnota ”In de duizend gezichten van Uw volk”. Door het bisdom werden toen 21 samenwerkings-verbanden aangewezen. Eén daarvan is het samenwerkingsverband van de Parochie Heilige Geest en de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart.
ANBI status
 Wij zijn een ANBI instelling.

Startviering zondag 8 september

Aan het begin van ieder pastoraal werkjaar kent de parochie een startviering. Het is een viering waarin we aandacht geven aan de gemeenschap die we in Rijen willen vormen, samen met de verschillende koren en werkgroepen die er zijn.
Natuurlijk, ook in de startviering komen we samen rond de kern van ons geloof, het Woord van God en de eucharistie. Klik hier voor meer informatie over de startviering.