Laatste Nieuws

Lezen in de vakantie
'De acht bergen’ van Paolo...
Plannen krijgen handen en voeten
In 2018 verscheen het Parochieplan 2018...
Vakantie
Op 6 juli beginnen zes weken...
Feestdag van Sint Anneke op 26 juli
De Heilige Anna is patrones van de...
Nalatenschap of erfenis
Draagt u de kerk ook een goed hart toe?...

Parochie Heilige Geest

In het bisdom Breda vormen drie dorpen Rijen, Hulten en Molenschot vanaf 1 januari 2001 één parochiegemeenschap: de Parochie Heilige Geest. In 2007 verscheen vanuit het bisdom Breda de beleidsnota ”In de duizend gezichten van Uw volk”. Door het bisdom werden toen 21 samenwerkings-verbanden aangewezen. Eén daarvan is het samenwerkingsverband van de Parochie Heilige Geest en de Parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart.
ANBI status
 Wij zijn een ANBI instelling.

Terugblik Workshop ‘Bidden en schrijven’