Gezinskerk

Een nieuwe vorm van kerk-zijn voor kinderen en hun ouders.
We willen onze kinderen graag een basis meegeven; iets waar ze in hun leven wat aan hebben. Een kijk op het leven om alles wat ze meemaken een betekenis en een plekje te geven. In onze parochies maken we zo’n plek. We noemen dat GEZINSKERK.
Het worden momenten van ontmoeting, waarin kinderen van 0-13 jaar samen met hun ouders (opvoeders) concreet werken aan de ontwikkeling van een levensbeschouwing, die gebaseerd is op de Joods-Christelijke traditie.

Uitnodiging Gezinskerk

In het nieuwe werkjaar zijn we gestart met een vast programma van de Gezinskerk, een project voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Er komen acht bijeenkomsten.
Meer informatie over dit project kunt u lezen in de folder die met het Jaarbeeldverslag ook bij de gezinnen met jonge kinderen in de bus is gedaan. Voorafgaand aan elke bijeenkomst vindt u uitgebreidere informatie op de parochiepagina van het Weekblad en via de website.
In de folder van het werkjaar 2017-2018 staat meer informatie voor u.

Volg ons ook op Facebook.


Uitnodiging bijeenkomst 2017-2018:

 • Zomerse afsluiting – met vrienden kom je er wel! – juni 2018

  De zomerse afsluiting van de gezinskerk is op 24 juni 2018 Kom je ook? Het wordt een spannende bijeenkomst. We gaan iemand volgen!
  Vijf vrienden gaan op reis naar Jezus, maar één daarvan kan niet lopen. Bij het huis van Jezus is het een drukte van belang. Ze kunnen niet bij hem komen. Wat nu?
  We volgen de vijf vrienden op hun weg. Elkaar dragen en gedragen worden. We ervaren hoe het is om elkaar helpen.
  Trek stevige schoenen aan! En kom op zondag 24 juni met het hele gezin en iedereen die mee wil naar de parkeerplaats van de Duiventoren aan de Moerkensdreef in Dongen. Daar starten we om 10.00 uur en eindigen om 11.30 uur. We sluiten feestelijk af met broodjes en drinken. Aanmelden via email gezinskerk@parochieheiligegeest.nl. Geef aan met hoeveel personen je komt.
  Tot 24 juni om 10.00 uur!
  Werkgroep Gezinskerk


Verslagen van gezinskerk bijeenkomsten 2017-2018:

 • Gezinsviering op paaszaterdag – april 2018

  Terwijl buiten de eerste regendruppels het paasweekend inluidden, druppelden de eerste kerkgangers, voor de gezinsviering, de Maria Magdalenakerk binnen op zaterdag 31 maart.
  Binnen waren de lampen uit. Maar na een welkomstwoord van voorganger Edith Hertog werd in een grote schaal, voor het altaar, het paasvuur ontstoken.
  Kinderen ontstaken aan dit vuur hun kaarsjes en verdeelden dit licht en de warmte over de gehele kerk, door bij iedereen een kaarsje aan te steken.
  Het verhaal van Pasen werd verteld, waarbij stil werd gestaan bij het verrijzen van Jezus Christus uit de dood.
  Vervolgens werden alle kinderen in de kerk uitgenodigd om bij het paasvuur te komen zitten. Voorganger Edith ging met de kinderen in gesprek over het ontstaan en koesteren van het leven aan de hand van het uitgroeien van een bloembolletje.
  De kinderen bedachten samen dat niet alleen eten, drinken en zonlicht nodig is om te groeien en te leven, maar ook liefde en aandacht. En dat zijn ook juist de belangrijke dingen die je helpen om verdrietige zaken te overwinnen en te genieten van het leven.
  De kinderen deden allemaal een bloembolletje in een grote bak en werden aangemoedigd om af en toe te komen kijken hoe deze paastuin zich zou ontwikkelen tot mooie lentebloemen.
  Voor het nieuwe leven werden ook grote kannen water leeg gegoten in de doopvont en gezegend, waarna iedereen in de kerk werd besprenkeld met het gezegende water.
  Na enkele liederen en het klaarmaken van de tafel werden wederom alle kinderen uitgenodigd om op het altaar te komen staan en samen de voorbereiding tot de communie te beleven. Vervolgens werden de kinderen betrokken bij het uitspreken en uitdelen van de vredeswens.
  De viering werd afgesloten met een gebed en de paaswens, waarna iedereen de kerk verliet en de kinderen allemaal een bloembolletje mee naar huis kregen.
  Ook werden de kinderen uitgenodigd om in de pastorie paaseieren te komen zoeken en dat lieten ze zich natuurlijk geen 2 keer zeggen. Er werd fanatiek gezocht en uiteindelijk werd er een hele mand vol met heerlijke chocolade-eieren gevonden, welke werd verdeeld over alle kinderen die zo goed hadden gezocht, maar ook een hele fijne inbreng hadden gegeven aan deze viering.


Verslagen van gezinskerk bijeenkomsten 2016-2017:


Verslagen van gezinskerk bijeenkomsten 2015-2016:

Naar boven