Preventiebeleid en VOG

foto: Ramon Mangold RKKerkHet bestuur van de Parochie Heilige Geest hecht er grote waarde aan dat iedereen zich prettig en veilig voelt binnen onze parochie.
Binnen dat kader is het vermijden van grensoverschrijdend gedrag een noodzakelijk eerste vereiste. Als parochie volgen wij hierin het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de rooms-katholieke kerk zoals vermeld op de website van www.rkkerk.nl.
Het hebben van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is daarbij verplicht.
Het Bestuurslid Vrijwilligers is verantwoordelijk voor de aanvraag hiervan.

Ter verdere informatie

Krijgt u zelf te maken met grensoverschrijdend gedrag dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van onze parochie. Deze persoon kan u ondersteunen bij een klachtenprocedure, bij een gesprek met het parochiebestuur of u doorverwijzen naar een hulpverlenende instantie.
De vertrouwenspersoon van onze parochie is mevrouw Willemijn Puyn, telefoon: 06-23421913 of e-mail: vertrouwenspersoon@parochieheiligegeest.nl.

Naar boven