Sacrament van de Eucharistie, Eerste Communie

IMG_1423 (240x177)Je wordt groter. Meer en meer mag je meedoen in het leven. Je begint te begrijpen wat belangrijk is om goed samen te leven. Nu maak je kennis met Jezus en zijn vrienden. Je ervaart dat samenleven pas echt mogelijk is als iedereen mee mag doen. Als je dat snapt, mag je meedoen aan de tafel in de kerk; dan ontvang je de eerste communie. En weet dat je altijd welkom bent!


Uitnodiging informatieavond

 • Informatieavond Eerste Communie 2018 – oktober 2017

  Vanaf het moment dat kinderen in groep vier zitten, kunnen ze hun Eerste Communie doen. Zij mogen dan net als alle grote mensen bij Jezus aan tafel en deelnemen aan de Heilige Communie. Wij willen vriend zijn van Jezus en naar hem luisteren en van hem leren. Daarover gaat de Eerste Communievoorbereiding en dat proberen we ook te beleven in de Eerste Communieviering.
  De vieringen voor de Eerste Communie zijn op 20 mei 2018 in Molenschot en op 3 juni 2018 in Rijen.
  De informatieavond is op dinsdagavond 14 november 2017 om 20.00 uur in het parochiecentrum van Rijen, Hoofdstraat 58.
  De ouders of verzorgers van kinderen van groep vier die staan ingeschreven bij de parochie krijgen een persoonlijke uitnodiging voor de informatieavond.
  U bent van harte welkom!

  Werkgroep Eerste Communie
  Pastor Joost de Bont (jdebont@parochiedongen.nl)
  Voor Dongen: Jos van Dongen (adg.van.dongen@home.nl)
  Voor Rijen: Marion Bosman (mbosmannetjes@home.nl)


Wat kost het?

Klik hier voor meer informatie. Als u meedoet met de Actie Kerkbalans en de minimale bijdrage geeft, is deze dienstverlening kosteloos.

Aanmelden

Bij voorkeur via het Aanmeldformulier Sacrament van de Eucharistie, Eerste Communie
of via het parochiesecretariaat.

Telefoon 0161-222833
E-mail: info@parochieheiligegeest.nl


 • Verslag van de Eerste Heilige Communie in Rijen – mei 2017

  Op de mooie zondagochtend van 21 mei 2017 kwamen Elise, Jolien, Catelijne, Valentina, Iris, Sjoerd, Pleun, Gijs, Maud, Eefje, Ruben, Sanne, Sven, Jelmer, Bram, Floris D., Yannick, Floris E., Lynna, Roos, Giel, Kiara, Joy, Lucas, Quin, Tim, Joey en Marli, samen met hun ouders, naar de prachtig versierde Heilige Maria Magdalenakerk, om voor de eerste keer de Heilige Communie te ontvangen.
  Vanwege het belangrijke feest waren er veel mensen in de kerk. Samen met het koor “MM-Kidzz” zongen de communicanten vrolijke liederen. Ze luisterden naar het evangelieverhaal over ‘Het grote feest’ en maakten het altaar klaar voor de viering van de Eucharistie.  Nadat we samen bij het brood en de wijn van Jezus hadden gebeden, werden de communicanten uitgenodigd aan de Tafel van Jezus. Dat was een heel feestelijk moment. Wanneer Jezus zelf de gastheer is van een feest, kan het niet meer stuk.
  Voor de communicanten: Veel geluk!
  Pastor Joost de Bont (meer…)

Naar boven