Sacrament van de Eucharistie, Eerste Communie

IMG_1423 (240x177)Je wordt groter. Meer en meer mag je meedoen in het leven. Je begint te begrijpen wat belangrijk is om goed samen te leven. Nu maak je kennis met Jezus en zijn vrienden. Je ervaart dat samenleven pas echt mogelijk is als iedereen mee mag doen. Als je dat snapt, mag je meedoen aan de tafel in de kerk; dan ontvang je de eerste communie. En weet dat je altijd welkom bent!


Informatie.

 • Eerste Communie – oktober 2019

  Vanaf het moment dat kinderen in groep vier zitten en gedoopt zijn, kunnen ze hun Eerste Communie doen. Zij mogen dan net als alle grote mensen bij Jezus aan tafel. Wij drukken daarmee uit: Ik wil vriend zijn van Jezus en naar hem luisteren en van hem leren. Daarover gaat het tijdens de voorbereiding en dat proberen we ook te beleven in de Eerste Communieviering. De viering van de Eerste Communie is op 10 mei 2020 in Molenschot en op 17 mei 2020 in Rijen.
  Een informatieavond over de gang van zaken is ondertussen geweest.
  Via deze link kunt u uw zoon of dochter aanmelden voor deelname aan de Eerste Communie.
  Werkgroep Eerste Communie
  Pastor Joost de Bont


Wat kost het?

Klik hier voor meer informatie. Als u meedoet met de Actie Kerkbalans en de minimale bijdrage geeft, is deze dienstverlening kosteloos.

Aanmelden

Bij voorkeur via het Aanmeldformulier Sacrament van de Eucharistie, Eerste Communie
of via het parochiesecretariaat.

Telefoon 0161-222833
E-mail: info@parochieheiligegeest.nl


 • Feest van de Eerste Heilige Communie in Molenschot – juni 2019

  Op de warme zondagmorgen van 2 juni 2019 kwamen Anna, Rick, Kirsten, Jules, Tim, Tess en Finn naar de prachtig versierde Annakerk in Molenschot om tijdens een feestelijke Eucharistieviering voor het eerst de Heilige Communie te ontvangen.
  De zon straalde door de kerkramen toen de communicanten door het middenpad naar het altaar liepen. Een gelegenheidskoortje zong, onder leiding van Carien van Zon, mooie liederen. Met “Kleuren van geluk” vierden we dat we allemaal onderweg zijn met Jezus. In elke Eucharistieviering die we mogen beleven geeft Hij zichzelf aan ons in een stukje Heilig Brood. Voedsel voor het leven. Aan de gezichten van de communicanten was af te lezen dat ze ontzettend blij waren met hun Eerste Heilige Communie. Na maandenlang van voorbereiden is het nu zover. Telkens wanneer ze meevieren in de kerk kunnen ze voortaan deelnemen aan de maaltijd van Jezus.
  Na een ‘Lang zullen ze leven’ werden de communicanten in de voortuin van de kerk gefeliciteerd. Het werd een heel zonnige feestdag in Molenschot. Voor onze communicanten: veel geluk!
  Pastor Joost de Bont

  de foto’s zijn van Jacomijn Dijkers

Naar boven