Sacrament van de Eucharistie, Eerste Communie

IMG_1423 (240x177)Je wordt groter. Meer en meer mag je meedoen in het leven. Je begint te begrijpen wat belangrijk is om goed samen te leven. Nu maak je kennis met Jezus en zijn vrienden. Je ervaart dat samenleven pas echt mogelijk is als iedereen mee mag doen. Als je dat snapt, mag je meedoen aan de tafel in de kerk; dan ontvang je de eerste communie. En weet dat je altijd welkom bent!


Informatie.

 • Startviering Eerste Communie ‘Kleuren van Geluk’ – januari 2019

  Als je kleur wilt geven aan je leven komt er heel wat kijken. In kleur heb je veel nuances.
  In de verhalen van de Bijbel kun je horen hoe verschillend mensen kleur geven aan hun leven.
  Jezus van Nazareth heeft een heel uitgesproken mening over ‘Kleur geven aan je leven’.
  Al in de oudheid had kleur een bijzondere betekenis. Bij de ark van Noach was er een prachtige regenboog. Die was voor de mensen een signaal en een belofte van God.
  Met deze regenboog gaan we aan de slag!
  De communicanten knippen thuis een regenboog en versieren die met hun naam. Die regenbogen komen tijdens de Startviering op zaterdag 26 januari om 17.00 uur in de Maria Magdalenakerk op het prikbord in de kerk. Het koor de MM-Kidzz zingen in deze viering.
  In de voorbereiding naar de Eerste Communie luisteren de kinderen naar de verhalen van Adam, Levi, Mara, Tobi, Petrus, Andreas, Johannus en alle vrienden van Jezus van Nazareth.
  Hoe geven zij kleur aan hun leven?
  De Eerste Communieviering in de Maria Magdalenakerk in Rijen is op zondag 26 mei om 10.00 uur en in de St. Annakerk in Molenschot op zondag 2 juni, ook om 10.00 uur.
  U bent van harte welkom.
  Werkgroep Eerste Communie.


Wat kost het?

Klik hier voor meer informatie. Als u meedoet met de Actie Kerkbalans en de minimale bijdrage geeft, is deze dienstverlening kosteloos.

Aanmelden

Bij voorkeur via het Aanmeldformulier Sacrament van de Eucharistie, Eerste Communie
of via het parochiesecretariaat.

Telefoon 0161-222833
E-mail: info@parochieheiligegeest.nl


 • Voorbereiding Eerste Communie in volle gang. – april 2019

  Tijdens de kindermiddagen hebben de kinderen geluisterd naar en doorgepraat over de verhalen van Jezus. Wat heeft hij ons nog steeds te zeggen, welke boodschap heeft hij voor ons? Wat betekent bidden voor ons? We zijn bij Maria, de moeder van Jezus op bezoek geweest en mochten een kaarsje branden en een intentie of wensje doen.
  Op de derde kindermiddag luisteren we naar het verhaal van Tobi die vijf broden had en twee visjes. Jezus deelt ze uit aan de mensen die bij hem waren en iedereen had genoeg. Een wonder? Ja zeker, want als iedereen zou delen zou niemand iets tekort komen. De communicanten proberen het in het klein door samen een maaltijd te delen en iedereen had genoeg!
  Leny hield een voordracht over armoede dichtbij en hoe je ongewild door ziekte en pech in een noodsituatie terecht kunt komen. De communicanten gaan houdbare producten inzamelen en aan de Voedselbank ter beschikking stellen. Tijdens de zaterdagse workshop hebben ouders en communicanten zich laten inspireren door een bijbelverhaal en zijn samen aan de slag gegaan om dit tot uitdrukking te brengen op een schilderdoek. Klik hier voor een verslag van de workshop en alle schilderen van de communicanten.
  Zo bereiden de communicanten zich samen met hun ouders voor op het grote feest in mei of juni. Om voor de eerste keer bij Jezus aan tafel te gaan en te gaan staan in die rijke traditie van de Rooms katholieke Kerk; samen eucharistie vieren en samen te communie gaan en de Heilige Hostie ontvangen. Er staat nog een aantal activiteiten gepland voor het zover is.
  Werkgroep Eerste Communie.

Naar boven