Edith Hertog

edith-hertogWerkveld Catechese

E-mail: ehertog@parochieheiligegeest.nl

Per 1 maart 2016 heeft de bisschop mij benoemd als pastoraal werkster in de parochie. Namens het team ben ik de eerst aanspreekbare voor de parochie van Rijen en in het pastorale werk zal het accent liggen op catechese.
Ik woon in Breda waar ik ook geboren ben in 1963. Na de middelbare school ben ik eerst economie gaan studeren. De laatste jaren werkte ik bij Greenpeace. Toen ben ik theologie gaan studeren aan de Fontys in Tilburg.
Ik ben opgegroeid met ouders aan wie ik kon ervaren dat geloven ‘echt’ is. Van jongs af aan liep ik rond met vragen als: Wat doe ik hier? Waar is God? Wat is bidden? Wat moet ik met Jezus? Op een gegeven moment is het vragen stellen veranderd in een ontdekkingstocht door met nieuwsgierige aandacht te gaan luisteren, kijken, proeven…
Deze ontdekkingstocht maak ik niet alleen. Dat is ook de drijfveer voor mij als pastoraal werkster. Aandacht voor mensen om die stille stem van God in het eigen hart te gaan horen, om God toe te laten in ons leven. Die vreugde als je Gods liefde ontdekt gun ik ieder.


 • Verlangen – oktober 2020

  Psalm 37 zegt: “God leidt de mens naar de haven van zijn verlangen.” Onze verlangens doen ertoe … bij God. Doen ze ertoe bij onszelf? Kennen we onze verlangens of verwarren we ze met ‘moeten’? Waarderen we onze verlangens of verbergen we ze uit angst voor mislukking, teleurstelling of afwijzing?
  Een belangrijk onderdeel bij de voorbereiding op het Vormsel is de opdracht aan de vormelingen om zichzelf te leren kennen: wat doe je wel of niet graag, waar loop je warm voor, waar krijg je energie van?
  Verlangens wakker laten worden vraagt om vertrouwen dat ons leven als een geschenk wordt gegeven: het leven wordt je gegeven, leef! Kern van die ervaring is liefde. Wie zich geliefd weet, ervaart ruimte tot leven. Dan kun je je leven, jezelf, als een geschenk ontvangen.
  Het gemis van liefde, dat zo sterk kan zijn na het sterven van een dierbare, doet dan ook lange tijd ons leven stilstaan. We merken dat ook in deze tijd door het gemis aan ontmoetingen in levende lijve. Ontmoetingen zijn van levensbelang. Ontmoeting met God is altijd en overal mogelijk. God is welwillend. Psalm 107 zegt dan ook: “Zoek je geluk bij God, Hij zal je geven wat je hart verlangt.”
  pastor Edith Hertog

Naar boven