PKC Dongen

Een Parochiekerncommissie (PKC) draagt, namens het parochiebestuur, zorg voor de praktische organisatie en beheerstaken in één van de parochiekernen. De PKC coördineert de activiteiten van de lokale werkgroepen (operationeel en pastoraal) en koppelt terug naar het parochiebestuur en het pastoraal team.
Een PKC bestaat uit een lid van het bestuur, een lid van het pastoraal team, een voorzitter en leden van werkgroepen. De PKC is de spil in uitvoerende taken van de parochiekern.

De leden van de PKC Dongen worden gepubliceerd met ingang van het nieuwe werkjaar 2017-2018.

Naar boven