Adviesorgaan

Het Adviesorgaan adviseert het pastoraal team over het te voeren pastoraal beleid en adviseert het parochiebestuur. Het parochiebestuur heeft de plicht ervoor zorg te dragen dat het Adviesorgaan haar rechten en plichten naar behoren kan uitoefenen. Het parochiebestuur zorgt tijdig voor overlegging van stukken en verstrekking van informatie.

Leden van het Adviesorgaan

Vanuit Rijen:

Ad KuytenAd Kuijten

E-mail: kuytenap@planet.nl

Maria SikkemaMaria Sikkema

E-mail: mariamerckx@ziggo.nl

Jopie van Lisdonk

E-mail: jopievanlisdonk@hotmail.com

Vanuit Dongen:

(afbeeldingen volgen nog)

Vacature Dongen

Wilhelmien Huijben

E-mail: whuijben@kpnmail.nl

Nel de Jong-Vennekens

E-mail: neldejongvennekens@gmail.com

Adviseur vanuit het bestuur:

Monique Wiaterek

E-mail: m.wiaterek@dutchleathervision.com

Rob van UdenAdviseur vanuit het pastoraal team:

Pastor Rob van Uden

E-mail: rvuden@parochiedongen.nl

Naar boven