Adviesorgaan

Het Adviesorgaan adviseert het pastoraal team over het te voeren pastoraal beleid en adviseert het parochiebestuur. Het parochiebestuur heeft de plicht ervoor zorg te dragen dat het Adviesorgaan haar rechten en plichten naar behoren kan uitoefenen. Het parochiebestuur zorgt tijdig voor overlegging van stukken en verstrekking van informatie.

De leden van het Adviesorgaan worden nog gepubliceerd met ingang van het nieuwe werkjaar 2017-2018

Naar boven