Adviesorgaan

Het Adviesorgaan adviseert het pastoraal team over het te voeren pastoraal beleid en adviseert het parochiebestuur. Het parochiebestuur heeft de plicht ervoor zorg te dragen dat het Adviesorgaan haar rechten en plichten naar behoren kan uitoefenen. Het parochiebestuur zorgt tijdig voor overlegging van stukken en verstrekking van informatie.

Leden van het Adviesorgaan

Vanuit Rijen:

Ad KuytenAd Kuijten

Maria SikkemaMaria Sikkema

Jopie van Lisdonk

Vanuit Dongen:

(afbeeldingen volgen nog)

Ton Kemmeren

Wilhelmien Huijben

Nel de Jong-Vennekens

Adviseur vanuit het bestuur:

Monique Wiaterek

Rob van UdenAdviseur vanuit het pastoraal team:

Pastor Rob van Uden

Naar boven