Avondwake

Vanouds is het gebruik om de laatste avond voor de uitvaart te waken bij de overledene op veel manieren gestalte gegeven. Een belangrijke verschuiving in een lange traditie is de verplaatsing van de avondwake van het woonhuis naar de kerk. Dat is de plaats waar de betrokken gemeenschap bij elkaar komt om samen verdriet te delen en te bidden en daarin de nabestaanden sterkte te wensen.
De avondwake is een viering van Woord en Gebed.
Ofschoon de vraag naar een avondwake sporadisch nog gesteld wordt, bieden wij u graag de gelegenheid daarvoor.

Rouwkapel

Er is in de kerken een aparte ruimte die dienst kan doen als rouwkapel, waar de overledene opgebaard kan worden. Zo zijn mensen in de gelegenheid afscheid te nemen van de gestorvene na de Avondwake
en/of vooraf aan de uitvaartviering.

Ook de avondwake spreekt u af met een pastor, bereikbaar onder nummer 06-51175948

Wat kost het?

De kosten van de avondwake zijn inbegrepen in de totale uitvaartkosten.
Klik hier voor meer informatie.

Naar boven