PKC Rijen

Een Parochiekerncommissie (PKC) draagt, namens het parochiebestuur, zorg voor de praktische organisatie en beheerstaken in één van de parochiekernen. De PKC coördineert de activiteiten van de lokale werkgroepen (operationeel en pastoraal) en koppelt terug naar het parochiebestuur en het pastoraal team.
Een PKC bestaat uit een lid van het bestuur, een lid van het pastoraal team, een voorzitter en leden van werkgroepen. De PKC is de spil in uitvoerende taken van de parochiekern.

Parochiekerncommissie Rijen

marion_bosman, ParochiekerncommissieMarion Bosman

francois_cloin, ParochiekerncommissieFrancois Cloïn

corrie_van_dijk, ParochiekerncommissieCorrie van Dijk

Wies Wouters

mia_hesemans, ParochiekerncommissieMia Hesemans

corry_de_hoon, ParochiekerncommissieVoorzitter
Corry de Hoon

diny_kuijsters, ParochiekerncommissieDiny Kuijsters

jopie_van_lisdonk, ParochiekerncommissieJopie van Lisdonk

ine_de_vet, ParochiekerncommissieIne de Vet

edith-hertogAdviseur
Pastor Edith Hertog

anny_louws, ParochiekerncommissieNotulant
Anny Louws

Naar boven