Geloofsgesprekken

De zondag van het Geloofsgesprek

In februari 2019 organiseerden de parochies Heilige Geest en de Parochie Dongen Klein Dongen-Vaart een kaderdag over de voorbereiding op de Sacramenten. Terugkijkend heeft deze kaderdag gewerkt als een vliegwiel om een proces van parochievernieuwing in gang te zetten. Diaken Pieter Wieërs vertelde een verhaal over de sacramentencatechese in Antwerpen.
Met de steun van Bestuur en Adviesorgaan werkte het Pastoraal Team een nieuwe opzet van de Doop-  en Huwelijksvoorbereiding uit. In de vernieuwde opzet gebeurt de voorbereiding van Doop en Huwelijk voor een belangrijk deel op zondagmorgen. Allereerst is er op de zondagochtend een Geloofsgesprek, vervolgens nemen we deel aan de zondagsviering en we sluiten af met ontmoeting bij een kop koffie.
Sinds september 2019 zitten we in de proeffase, maar we zijn blij dat onze gasten positief reageren op het nieuwe aanbod.
In Rijen zijn de geloofsgesprekken doorgaans op de laatste zondag van de maand.

Dopen tijdens de zondagsviering Wanneer doopouders aan drie geloofsgesprekken en de zondagsviering hebben deelgenomen, kunnen de kinderen worden gedoopt. Op 8 december, de tweede zondag van de Advent, was er voor het eerst een doop nieuwe stijl tijdens de…
Naar boven