Personele Unie

Per 1 september 2017 is er voor het besturen van de parochies Heilige Geest en Dongen en Klein Dongen-Vaart gekozen voor de organisatievorm ‘Personele Unie’, waarbij er één bestuur is voor beide parochies.
De parochies behouden hun eigen identiteit, gebouwen en financiën.
Uit elke parochie hebben vier personen zitting in het nieuwe bestuur.
De voorzitter van het parochiebestuur is de pastoor. Daarnaast is er een vicevoorzitter, een secretaris, een penningmeester en leden. Bestuursleden worden benoemd door de bisschop voor een periode van maximaal acht jaar (2 maal 4 jaar).
Naast het Parochiebestuur is er een Adviesorgaan en zijn er drie Parochiekerncommissies. Zij vormen, samen met het pastorale team, het kader.

Jaarlijks is er een kaderdag voor alle bestuurders van onze parochie. Deze dag is bedoeld om onze eigen geloofsinspiratie te voeden en te onderhouden. Meestal komen we bij elkaar in een nabij gelegen klooster.


Naar boven