Sacrament van het Vormsel

Het Vormsel is, na de Doop en de Eerste Communie, het derde sacrament in de geloofsopvoeding van katholieke kinderen. Je kiest langzaam maar zeker je eigen weg. Je moet vertrouwen op je eigen oordeel en je eigen keuzes maken. Een beetje hulp van buiten en van boven kun je daarbij goed gebruiken. In het Vormsel vragen we om Gods Geest, dat je een bezield mens mag worden.

Wat kost het?

Wanneer u de minimum parochiebijdrage betaalt, zijn er aan de voorbereiding geen kosten verbonden. Na aanmelding van uw zoon of dochter ontvangt u zo nodig een rekening.
Er wordt één gezamenlijke foto-dvd gemaakt van de viering. Deze dvd kost € 10,00. Dit bedrag betaalt u contant aan de werkgroep. Tijdens de viering kunnen er geen eigen foto’s worden gemaakt.

Aanmelden

Bij voorkeur via het Aanmeldformulier Sacrament van het Vormsel
of via het parochiesecretariaat.

Telefoon 0161-222833
E-mail: info@parochieheiligegeest.nl


 • Vormselviering 2017 – november 2017

  Geïnspireerd door Jezus

  Vrijdagavond zijn tien jongeren uit onze parochies door vicaris Wiertz gevormd in een viering waarin prachtig werd gezongen door kinderkoor De Koepeltjes, jongerenkoor Stars en het St. Laurentiuskoor. In de viering was er een extra collecte voor de Voedselbank. Vormelingen hebben bij deze organisatie meegeholpen en er uitleg over gekregen. De vormheer citeerde uit de persoonlijke getuigenissen van de vormelingen: “Jezus voelde zich niet meer of minder dan anderen. Hij is voor mij een held! Hij troost je als je verdriet hebt. Hij luistert en is niet boos. Hij houdt van alle mensen. Hij is bepalend in hoe ik eerlijkheid en rechtvaardigheid ervaar en uit. Hij betekent nu nog steeds veel voor bepaalde mensen. Jezus is de vader van de hemel. Hij heeft mensen geleerd te vergeven. En als je maar doorzet kan je je doel bereiken”. Zo werden alle mensen in de vormselviering geïnspireerd door de woorden van de vormelingen.
  pastor Edith Hertog

 • Vormselviering – november 2017

  Tien jongeren uit onze parochies bereiden zich voor op hun Vormsel. Op vrijdagavond 24 november zullen we bidden dat de Heilige Geest in hun leven werkzaam mag zijn: dat ze als begeesterde mensen mogen leven. In deze viering worden zij gezalfd met de heilige olie: dat de liefde van God diep tot hun door mag dringen zodat zij die liefde in hun doen en laten mogen uitstralen. Mensen hebben elkaar nodig. Kom dan ook naar deze viering, zodat onze vormelingen zich gesteund weten op hun levensweg.
  Vormselviering vrijdag 24 november 19.00 in de Laurentiuskerk van Dongen.
  Pastor Edith Hertog

Naar boven