Sacrament van het Vormsel

Het Vormsel is, na de Doop en de Eerste Communie, het derde sacrament in de geloofsopvoeding van katholieke kinderen. Je kiest langzaam maar zeker je eigen weg. Je moet vertrouwen op je eigen oordeel en je eigen keuzes maken. Een beetje hulp van buiten en van boven kun je daarbij goed gebruiken. In het Vormsel vragen we om Gods Geest, dat je een bezield mens mag worden.

Wat kost het?

Wanneer u de minimum parochiebijdrage betaalt (€ 116,00), zijn er aan de voorbereiding geen kosten verbonden. Na aanmelding van uw zoon of dochter ontvangt u zo nodig een rekening.
Er wordt één gezamenlijke foto-dvd gemaakt van de viering. Deze dvd kost € 10,00. Dit bedrag betaalt u contant aan de werkgroep. Tijdens de viering kunnen er geen eigen foto’s worden gemaakt.

Aanmelden

Bij voorkeur via het Aanmeldformulier Sacrament van het Vormsel
of via het parochiesecretariaat.

Telefoon 0161-222833
E-mail: info@parochieheiligegeest.nl


 • Vormselviering – november 2017

  Tien jongeren uit onze parochies bereiden zich voor op hun Vormsel. Op vrijdagavond 24 november zullen we bidden dat de Heilige Geest in hun leven werkzaam mag zijn: dat ze als begeesterde mensen mogen leven. In deze viering worden zij gezalfd met de heilige olie: dat de liefde van God diep tot hun door mag dringen zodat zij die liefde in hun doen en laten mogen uitstralen. Mensen hebben elkaar nodig. Kom dan ook naar deze viering, zodat onze vormelingen zich gesteund weten op hun levensweg.
  Vormselviering vrijdag 24 november 19.00 in de Laurentiuskerk van Dongen.
  Pastor Edith Hertog

 • Planning Vormselbijeenkomsten 2017 – september 2017

  De eerste bijeenkomst van de vormelingen start op dinsdag 26 september 2017 om 18.30 uur in de Laurentiuskerk van Dongen.

  Het programma van de voorbereiding vindt u hier.

   

Naar boven