Sacrament van de Ziekenzalving

De ziekenzalving of bediening, (vroeger ook het laatste sacrament of sacrament van de stervenden genoemd), speelt in het leven van gelovigen nog steeds een grote rol.

ziekenzalvingDe kern van de ziekenzalving ligt in het sacrament van vergeving, de biecht.
Het voorhoofd en de handen worden gezalfd.

Steeds meer groeit het inzicht om dit sacrament toe te dienen tijdens de laatste levensfase op een moment dat de oudere of zieke het bewust meemaakt. In een sfeer van openheid deelt men de pijn van het naderende afscheid, maar ook het geloof. Er wordt dank uitgesproken voor alle goede dingen die samen in het leven tot stand zijn gebracht.
Zo wordt de ziekenzalving beleefd als een bemoedigend en sterkend moment, voor wie gaat en voor wie achterblijven.

Men kan de ziekenzalving individueel ontvangen, maar ook in een gezamenlijke viering.
Het sacrament kan vaker worden ontvangen.

Aanmelding

Wanneer een zieke bediend wil worden, kunt u contact opnemen met het parochiesecretariaat:
Telefoon 0161-222833
In geval van nood is een pastor (dag en nacht) bereikbaar op 06-51175948
E-mail: info@parochieheiligegeest.nl

Voorbereiding

Bij ernstige ziekte of wanneer iemand op leeftijd is, kan er behoefte zijn om met een pastoor te praten over sterven en dood. Of misschien zijn er ook andere zaken die men graag wil bespreken. De pastoor kan een of meerdere keren op bezoek komen.

Wat kost het?

Aan dit sacrament zijn geen kosten verbonden.

Naar boven