Sacramenten

Mensen zoeken naar zin en betekenis in hun leven. Ieder mensenleven kent hoogte- en dieptepunten.
In de ‘sacramenten’, zoals we dat in onze kerk noemen, worden deze belangrijke levensmomenten in woord en gebaar bevestigd en kunnen we Gods nabijheid ervaren.
sacramenten

Onze kerk kent zeven sacramenten voor de verschillende belangrijke levensmomenten.
De eerste drie sacramenten worden de ‘initiatiesacramenten’ genoemd. Het zijn het Doopsel, de Eucharistie (Eerste Communie) en het Vormsel. Bij kinderen wordt zo vanaf hun geboorte het geloof tastbaar meegegeven in woord en gebaar.
De andere sacramenten zijn het huwelijk, de verzoening (de biecht), de ziekenzalving en de (priester)wijding.

Naar boven