Nieuwsberichten

Extra Pastorale brief 15 van 8 juni: Pinksterestafette

08 juni 2020, door Webmaster PHG

Beste Parochianen, Sinds Eerste Pinksterdag wordt het Pinkstervuur doorgegeven van de ene naar de volgende parochie in ons Bisdom Breda. Steeds voegt elke parochie daar ook een geloofsbrief bij voor de volgende geloofsgemeenschap. Op 7 juni om ...Lees verder »

De video van de Paus: Mededogen voor de wereld.

06 juni 2020, door Pieter Hartman

Veel mensen lijden in de wereld en niet alleen vanwege de pandemie die we doormaken. Maar, zoals Franciscus vorige maand zei, ook door andere pandemieën, zoals “de pandemie van oorlogen, hongersnood en vele andere” (14/05/2020). ...Lees verder »

Evaluatie Levensverhaal 2013-2019

05 juni 2020, door Webmaster PHG

Vrijwilligers uit onze parochies bieden ouderen al vanaf 2013 aan met hen in gesprek te gaan over hun leven. De gesprekken worden door de vrijwilliger opgetekend om aan het eind in een boekwerkje, een levensboek, aan ...Lees verder »

Nieuwsbrief Vicariaten Middelburg en Breda

05 juni 2020, door Webmaster PHG
Nieuwsbrief 07-2020 van de Vicariaten Middelburg en Breda is uit met o.m. het volgende bericht: Protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

Op 20 mei jl. hebben de Nederlandse R.-K. bisschoppen in gezamenlijkheid het protocol voor het vieren ...Lees verder »

Pastor Simon Kuyten 50 jaar priester

04 juni 2020, door Webmaster PHG
Simon Kuyten kijkt terug op zijn gouden priesterjubileum Feest vieren doet hij pas in september

De kerk, dat zijn wij samen! Het is een uitspraak die Simon Kuyten vele jaren geleden deed. Een uitspraak waar hij nog ...Lees verder »

Pastorale brief 13 van 31 mei: Pinksteren

30 mei 2020, door Webmaster PHG

Beste parochianen,

Met het Pinksterfeest wordt het vijftig dagen durende Paasfeest voltooid. God schenkt de Kerk, de vrucht van dit paasmysterie: de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt levend, verbindt ons met elkaar en met God. ...Lees verder »

In memoriam Dina Everts

22 mei 2020, door Webmaster PHG

Op woensdag 20 mei liet Chris van Halteren ons weten dat Dina Everts diezelfde middag overleden was. Het droevige nieuws kwam niet onverwacht, want we wisten allemaal dat Dina in het hospice verbleef en aan ...Lees verder »

Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter

21 mei 2020, door Webmaster PHG

De gezamenlijke Bisdommen van Nederland hebben protocollen opgesteld voor het ‘Kerkelijk leven’ op anderhalve meter. Een van die protocollen is bestemd voor gelovigen. De richtlijnen in het protocol geven aan hoe we elkaar kunnen ontmoeten in kerkelijk ...Lees verder »

Pastorale brief 11 van 21 mei: Hemelvaart

20 mei 2020, door Webmaster PHG

Op het feest van Hemelvaart vieren we dat Jezus Christus ten hemel opstijgt en plaats neemt aan de rechterhand van de Vader. Jezus geeft ons een missionaire opdracht: Maak leerlingen en doop hen. We mogen ...Lees verder »

Boekbespreking

18 mei 2020, door Pieter Hartman
Nu lezen, op 28 september bespreken! STONER, van John Williams

Het nieuwe jaarprogramma van Voedsel voor de Ziel staat in het teken van ‘Verlangen’. In alle activiteiten komt dat verlangen terug. Momenteel verlangen wij ernaar in september ...Lees verder »

Pastorale brief 10 van 17 mei: Zesde Zondag van Pasen

16 mei 2020, door Webmaster PHG

In de Pastorale Brief van de Zesde Zondag van Pasen staan de drie lezingen volledig opgenomen. We geven aandacht aan verschillende onderwerpen: zieken genezen, getuigen van je geloof, geloofsvervolging, nabijheid, homoseksualiteit en de belofte van Jezus ...Lees verder »

Pastorale brief 9 van 10 mei: het diakenambt

09 mei 2020, door Webmaster PHG

Het is de vijfde zondag van Pasen. We geven in deze brief aandacht aan de instelling van het diakenambt (Eerste Lezing), halen kleine opvallende fragmenten uit de Eerste brief van Petrus (Tweede Lezing), geven in ...Lees verder »

De video van de paus: Voor de diakens.

09 mei 2020, door Webmaster PHG

Hebben we de zending van de diakens in de Kerk duidelijk? Ze brengen de wereld van hun familie en hun beroep naar de geestelijkheid. Ze hebben veel te geven. Het zijn mannen met een roeping tot ...Lees verder »

Eerste Communieviering uitgesteld!

08 mei 2020, door Webmaster PHG

De werkgroep Eerste Communie laat aan de communicanten in een brief  het volgende weten:

De scholen gaan weer open. Na een lange tijd kunnen jullie je klasgenoten en onderwijzers weer zien. Helaas laat het feest van de ...Lees verder »

Nieuwsbrief Vicariaten Middelburg en Breda

07 mei 2020, door Webmaster PHG
Nieuwsbrief 06-2020 van de Vicariaten Middelburg en Breda is uit met o.m. het volgende bericht: Pastorale brieven parochie H. Geest en parochie Dongen en Klein Dongen-Vaart

Het huisbezoek, de werkgroepen en de vieringen in de kerken van ...Lees verder »

Ter inspiratie

07 mei 2020, door Pieter Hartman

Al vele weken wordt ons samen-leven geplaagd door een lockdown. Met verbazing zag ik hoe de ene afspraak na de andere werd geschrapt. Met verbijstering dat zelfs de zondagsvieringen werden afgeblazen. Het voelde alsof ons ...Lees verder »

Oproep om de Rozenkrans te bidden.

07 mei 2020, door Pieter Hartman

Zaterdag 25 april publiceerde paus Franciscus alle gelovigen een brief over de Mariamaand. Zoals hij sinds het begin van de lockdown steeds heeft gedaan, daagde de Paus ons uit om ons persoonlijke geloof te versterken. ...Lees verder »

Naar boven