Die Nuusbrokkies van Namibia

06 november 2019, door Webmaster PHG

Dit is zaterdagavond 5 Oktober en de eerste wolken zijn vandaag gekomen en ze zijn weer bezig om te vertrekken. We zullen zeker nog ‘n maand moeten wachten, voordat ons zal gaan aanbreken….dat is tenminste te hopen dat het weer zal gaan regenen. De boeren raken wanhopig, omdat ze elke maand voor honderdduizenden ND voer moeten kopen en struiken moeten fijn maken om iets voor hun dieren te geven, zodat ze ‘n kleine kudde dieren kunnen overhouden, waarmee ze na de droogte verder kunnen gaan produceren om weer op de benen te kunnen komen. Het is hard om de koeien te zien mager worden en dat ze afgeslacht moeten worden, omdat ze niet meer op hun benen kunnen staan. Zo hebben we in Witkrans al enkele koeien gekregen voor onze kinderen in ons hostel.

We hebben ‘n mooi feest in Witkrans gehad op 29 September, waar onze Bisschop Willem Christiaans het sakrament van het Vormsel toegediend heeft aan 20 kinderen. De kerk was vol en alles was heel mooi voorbereid door onze getrouwde diaken, die vanaf begin September al begonnen is om mijn werk over te nemen. Hij is volledig in het werk van het hostel en van alle andere bedrijvigheden van de zending. Ook het kippenprojekt en het tuinprojekt zal alles onder zijn bestuur gaan komen.

In alle bisdommen is de Oktobermaand als ‘n speciale maand gekozen om de mensen weer bewust te maken, dat ieder bij zijn doop opgeroepen is om de Blijde Boodschap uit te dragen in zijn eigen leven. Op 20 Oktober is het Missiezondag en onze Bisschop heeft alle priesters al 2 maanden geleden bij elkaar geroepen gehad om van die maand ‘n speciale maand te maken in elke parochie. Onze parochie in Aranos is opgedeeld in wijken en heeft zijn eigen leiders, die dan ook in de parochieraad zitten. Zij zullen de blokken bij elkaar brengen, zodat daar ook ‘n keer H.Mis gehouden zal worden en alle oude en ziek mensen daar de ziekenzalving zullen gaan ontvangen.

Op maandagavond zal ik in Mariental gaan helpen bij ‘n boeteviering om daarna ook ‘n persoonlijke biecht door de aanwezige priesters mogelijk te maken. Vandaar ga ik dan op dinsdag mee naar Gibeon en zal in de voormiddag de oude mensen bij hun huizen mee gaan bezoeken in het Nama thuisland en daar hen de biecht en kommunie te geven. Op woensdagavond ben ik dan weer terug in Aranos voor de avondmisviering.

Op 19 Oktober hebben we dan ‘n priesterwijding van de diaken Trevor Rautenbach in Rehoboth. Hij is afkomstig van Windhoek, maar is opgeleid voor ons bisdom van Keetmanshoop. We hebben dan gelukkig weer ‘n priester erbij. We hebben in de laatste paar jaren 5 jonge priesters verloren….die weg gegaan zijn na ‘n paar jaren van priesterschap. We zijn op het ogenblik maar met 11 priesters in ons bisdom. Toen ik in 1968 in Namibia gekomen ben, waren we met 25 of 30 priesters en enkele broeders.

Van 21 tot 25 Oktober hebben we retraite met die Oblaten van Fr. Van Sales in Keetmanshoop. Dit wordt op vrijdagavond afgesloten met ‘n die de Oblaten willen ondersteunen. Ze kunnen daar dan ook ‘n belofte maken om jaarlijks ‘n bijdrage te maken voor de opleiding van onze priesterstudenten. Ik zal daar maar met ons vrachtwagentje naartoe rijden, omdat ze mij hebben laten weten, dat ‘n grote vracht ertjies en boontjies en lensies in Keetmanshoop aangekomen is voor onze hostels Witkrans en Cambridge. Die moesten al twee maanden geleden aangekomen zijn, maar daar was ‘n grote krisis met de vrachtwagenschauffeurs in Suid-Afrika. Grote protestoptochten tegen de buitenlanders op de vrachtwagens en heel veel lorries zijn uitgebrand. Daarom waren ook alle vrachten naar Namibia vertraagd.

Gisteren, op 4 Oktober, was het hier < Onderwijzerdag>. Alle onderwijzers van Aranos scholen, ongeveer 70 of 80, kwamen naar onze school Cambridge om dit hier te vieren. Ik heb voor hen ‘n toespraak moeten houden om hen weer aan te moedigen en ook om hun verantwoordelijkheid ernstig te nemen natuurlijk. De toekomst van de kinderen hangt grotendeels van hen af. Daarna was het bij het zwembad. We hadden juist het zwembad laten vollopen en velen van de jongeren hebben lekker in het water rond gezwommen. Ze hadden ook ‘n paar tenten voor schaduwplekken opgezet en ze hebben het genoten. De kinderen waren vrijdag al vroeg vertrokken voor ‘n lange weekend en komen zondagavond weer terug. Het is nu dus rustig en daarom heb ik nu maar gauw deze Nuusbrokkies opgesteld.
Heel veel groeten en weer tot begin November. < Alles van die beste >
P. Martin.