Op weg naar Pasen

23 maart 2020, door Webmaster PHG

Een tocht naar toekomst

Met ‘Aswoensdag’ op 25 februari is de Vastentijd begonnen als voorbereiding op het Paasfeest.
Elk zondag staat er een zogenaamde ‘symbolische schikking’ voor het altaar.
Deze schikking staat symbool voor de weg naar Pasen. De komende weken publiceren we deze weg met een foto van de schikking en een bijbehorende tekst.

Eerste zondag: Beproefd

Een tak brem in de woestijn. In dit eerste weekend van de vastentijd wordt in de lezingen de nadruk gelegd op mensen die beproefd worden. Adam en Eva, hun standvastigheid en trouw wordt beproefd, Jezus in de woestijn wordt door de duivel zelf beproefd. Een tak brem in de woestijn. Dat is nog eens een beproeving, want in de dorre droogte staat hier een bloeiende struik, maar… de meeste brem is giftig. Oog in oog met een plant die op redding zou kunnen duiden, maar dat naar alle waarschijnlijkheid niet is.

Tweede zondag: Verlicht

Een bergtop in het licht. In dit tweede weekend van de vastentijd laten we onze beproeving achter ons. We gaan op weg. Op weg naar toekomst. De tocht is niet eenvoudig. We moeten de berg op. Maar op dit berg wacht ons een stralen licht. Licht van begrijpen, licht van weten, licht van leven.

 

 

Derde zondag: Dorst gelest

In de droogte zien we riet. Het derde weekend van de vastentijd is het al. In de derde week, langere tijd onderweg, dan krijgen we dorst. Maar zie, in de droogte staat een stengel riet. Waar riet is, is water. Water wordt geschonken, onze dorst wordt gelest.

 

 

Vierde zondag: Ogen geopend

Gele bloemen in het duister. Het vierde weekend in de vasten. We zijn over de helft. De toekomst, het licht komt naderbij. We kijken en soms zien we zelfs het licht van de toekomst. Onze ogen geopend. Ons hart kijkt mee.

 

Bevrijd
Een tak van groen, een groene wereld. Het vijfde weekend in de vastentijd. Tijd om te kijken naar de wereld om ons heen. Tijd om verder te kijken dan ons eigen leven, onze eigen omgeving. Wij hebben de mogelijkheid om leven te geven, mensen te bevrijden van hun leven in armoede en onderdrukking. Zoals de lente door de winter heen breekt, zo krijgen mensen de kans op toekomst en uitzicht. Bevrijd.