Vrijwilligers

De Parochie Heilige Geest kent veel vrijwilligers, die allerlei taken vervullen. Elke maand stellen wij er een aan u voor.

De Misdienaar

Bij het altaar staan, eigenlijk dichter bij God dan in de kerkbank, dat doet een misdienaar. Je helpt de priester bij de Heilige Mis. Je luidt de bel bij het begin en einde van de viering, zorgt dat alles ordelijk verloopt en draagt brood en wijn aan voor de Consecratie. Bij de evangelielezing sta je met de flambouwen naast de priester. Ook dan luid je de bel weer. Een belangrijke taak dus.
Misdienaar kun je zijn vanaf het moment dat je de Eerste Communie hebt gedaan. Twee keer in de maand ben je aan de beurt om ‘te dienen’, want zo heet dat. Er zijn altijd twee misdienaars. Niet alleen jongens, maar ook meisjes kunnen meedoen. Samen vormen zij een clubje dat in de vakantietijd een dagje uit gaat.
Kom eens kijken of het iets voor jou is. Of stuur een mailtje naar info@parochieheiligegeest.nl of bel even naar 0161-222833. Een keer oefenen kan ook. Doen hoor!