Rob van Uden

Rob van UdenTeamleider

Werkvelden: Diaconie, communicatie, oecumene en ouderen

Email: rvuden@parochiedongen.nl

Op 21 april 1960, één dag na mijn geboorte, werd ik gedoopt in de Dominicuskerk van Tiel. Na mijn middelbare school, studeerde ik theologie en in 1988 ging ik het parochiepastoraat in; eerst in Princenhage, daarna Bavel en Ulvenhout. In december 1995, op de dag van de Mensenrechten, heeft bisschop Muskens mij tot diaken gewijd. In 2010 werd mijn werkgebied uitgebreid met de voormalige Jeruzalemparochie in Breda.
In diezelfde tijd werd ik afgevaardigde van de bisschop in de landelijke Katholieke Vereniging voor Oecumene. Door mijn inzet voor de oecumene, mijn voorzitterschap van het Stadsdichterscollectief Breda en mijn betrokkenheid bij carnaval overstegen mijn activiteiten geregeld de parochie.
Bisschop Liesen heeft gevraagd of ik me per 1 maart 2016 wil inzetten voor deze parochies. Ik zal dat van harte doen. Mijn werk wil ik beginnen met het Heilig Jaar in gedachte: Met een houding van barmhartigheid creëer je een ruimte van liefde en respect voor een ander en voor jezelf en kun je elkaar open maken voor een gemeenschap naar Gods hart.


 • Ter inspiratie – mei 2020

  Al vele weken wordt ons samen-leven geplaagd door een lockdown. Met verbazing zag ik hoe de ene afspraak na de andere werd geschrapt. Met verbijstering dat zelfs de zondagsvieringen werden afgeblazen. Het voelde alsof ons alle mogelijkheden werden ontnomen om te werken aan de opbouw van onze parochie. Wel maakt het kabinet voortdurend duidelijk hoe belangrijk de maatregelen zijn, maar als pastoraal team leken we met lege handen te staan.

  We waren het al snel eens dat we er niet voor wilden kiezen om de eucharistie in beslotenheid te vieren. We hebben juist geleerd dat de aanwezigheid van een gemeenschap de essentie is van een volwaardige eucharistie. Ook dachten we na over het vieren én uitzenden (streamen) van een viering. We vreesden echter dat onze uitzending ondermaats zou zijn. Liever verwijzen we u daarom door naar de landelijke zondagsviering van NPO 2 of elders.

  Wat ons wel zinnig leek: de bestaande zondagsviering omgeven met inspirerend, liturgisch materiaal. En het lukte ons om een week na de lockdown van onze zondagsviering een eerste Pastorale brief uit te brengen. Verschillende vrijwilligers werkten mee en al spoedig hoorden we terug dat mensen naar deze brief uitkijken. Als u de brief nog niet ontvangt, horen we dat graag via mail of telefoon. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken.

  Naast de Pastorale brief laten we elke woensdagavond 19.00 uur de klokken luiden.

  We houden telefonisch contact, e-mailen en hebben beeldbellen ontdekt, waardoor ook enkele vergaderingen voorzichtig weer opstarten. Het parochieleven draait om ontmoeting. Wat mij betreft kan de digitale weg niet concurreren met een werkelijke fysieke ontmoeting, maar we vinden nieuwe wegen van communicatie.

  Fantastisch als het ons lukt om in deze tijd van lockdown toch contact te kunnen houden.

  Rob van Uden, teamleider

Naar boven