Pastorale brief

Pastorale brief 19 van 27 september

26 september 2020, door Webmaster PHG

Beste broeder, beste zuster, Sinds de eerste golf van de coronapandemie hebben we weer veel activiteiten in de parochie hernomen. We zijn ook blij dat het kerkbezoek zich na een lange periode van sluiting goed heeft ...Lees verder »

Pastorale brief 18 van 28 juni

27 juni 2020, door Webmaster PHG

In deze laatste Pastorale Brief is veel aandacht voor een deugd: ‘Gastvrijheid’. Misschien denk je daarbij aan de hartelijke ontvangst van vrienden, collega’s of andere naasten. In de parochie denken we bijvoorbeeld aan samen eten met ...Lees verder »

Pastorale brief 17 van 21 juni

20 juni 2020, door Webmaster PHG

Beste parochianen

Wij kunnen te lijden hebben van mensen die ons het leven moeilijk maken. Dat is heel erg. Toch past het ons als gelovigen niet bang te zijn voor mensen die ons aan de buitenkant ...Lees verder »

Kanselbrief van Mgr. Liesen

13 juni 2020, door Webmaster PHG

“De tijd zijn wij. Zoals wij zijn, zo is onze tijd.” Dat is de titel van de pastorale brief van bisschop Liesen die op Sacramentsdag wordt voorgelezen in de parochies en kloosters van het ...Lees verder »

Pastorale brief 16 van 14 juni: Sacramentsdag

13 juni 2020, door Webmaster PHG

Beste parochianen, Op Sacramentsdag vieren we dankbaar dat de Heer bij ons wil blijven in de tekenen van brood en wijn. Harry Lommers, waarnemend pastoor, geeft daaraan zijn eigen kleur wanneer hij in zijn overweging schrijft: ...Lees verder »

Extra Pastorale brief 15 van 8 juni: Pinksterestafette

08 juni 2020, door Webmaster PHG

Beste Parochianen, Sinds Eerste Pinksterdag wordt het Pinkstervuur doorgegeven van de ene naar de volgende parochie in ons Bisdom Breda. Steeds voegt elke parochie daar ook een geloofsbrief bij voor de volgende geloofsgemeenschap. Op 7 juni om ...Lees verder »

Pastorale brief 13 van 31 mei: Pinksteren

30 mei 2020, door Webmaster PHG

Beste parochianen,

Met het Pinksterfeest wordt het vijftig dagen durende Paasfeest voltooid. God schenkt de Kerk, de vrucht van dit paasmysterie: de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt levend, verbindt ons met elkaar en met God. ...Lees verder »

Pastorale brief 11 van 21 mei: Hemelvaart

20 mei 2020, door Webmaster PHG

Op het feest van Hemelvaart vieren we dat Jezus Christus ten hemel opstijgt en plaats neemt aan de rechterhand van de Vader. Jezus geeft ons een missionaire opdracht: Maak leerlingen en doop hen. We mogen ...Lees verder »

Pastorale brief 10 van 17 mei: Zesde Zondag van Pasen

16 mei 2020, door Webmaster PHG

In de Pastorale Brief van de Zesde Zondag van Pasen staan de drie lezingen volledig opgenomen. We geven aandacht aan verschillende onderwerpen: zieken genezen, getuigen van je geloof, geloofsvervolging, nabijheid, homoseksualiteit en de belofte van Jezus ...Lees verder »

Pastorale brief 9 van 10 mei: het diakenambt

09 mei 2020, door Webmaster PHG

Het is de vijfde zondag van Pasen. We geven in deze brief aandacht aan de instelling van het diakenambt (Eerste Lezing), halen kleine opvallende fragmenten uit de Eerste brief van Petrus (Tweede Lezing), geven in ...Lees verder »

Pastorale brief 7 van 26 april: de Emmausgangers

25 april 2020, door Webmaster PHG

Op de derde zondag van Pasen staan de Emmaüsgangers centraal. Een verhaal over twee mensen, teleurgesteld door de dood van Jezus. De verrezen Christus komt bij hen, als een toevallige voorbijganger. Maar deze vreemdeling komt dichterbij ...Lees verder »

Pastorale brief 5 van 12 april: Pasen

11 april 2020, door Webmaster PHG

Tijdens het Paasfeest stappen we de geschiedenis van het licht binnen. De duisternis blijkt niets anders dan de afwezigheid van het licht. Waar het licht schijnt, wordt de duisternis verdreven. Wanneer we in de Paaswake het ...Lees verder »

Pastorale brief 3 van 5 april: Palmzondag

04 april 2020, door Webmaster PHG

In deze moeilijke tijden gaat De Goede Week van start. In deze 3de pastorale brief zijn er gebeden, lezingen en beelden die ons kunnen bemoedigen. Op Palmzondag is het mogelijk om in de kerken een gezegend palmtakje ...Lees verder »

Naar boven