Agenda


Oktober: Rozenkransmaand

De maand mei is de Mariamaand. De maand oktober noemen we de Rozenkransmaand. Daarom bidden we op elke maandag in oktober het rozenkransgebed in de Mariakapel.
U bent iedere maandag welkom om vanaf 19.00 uur mee te bidden.
Iedereen heeft wel een intentie waarom je mee kunt doen, bidden voor je kinderen, je ouders, vrienden of noem maar op.
Tot ziens op maandag 7, 14, 21 of 28 oktober.

Weet u dat …

Weet u dat …

  • het kerkhof in Rijen er na twee intensieve klusdagen door de firma Brouwer, de ‘Wokkers’ en de hulp van enkele vrijwilligers er weer picobello bij ligt? En nu maar hopen dat nabestaanden er ook toe kunnen komen het graf van hun dierbaren te blijven onderhouden!
  • de volgende kledingactie van de werkgroep Diaconie op zaterdag 2 november gehouden wordt. Een folder met meer informatie ontvangt u binnenkort in Rijen in uw brievenbus.
Geloof in je huwelijk!

Bruidsparen en jonggehuwdendag op 16 november: Geloof in je huwelijk!

Je bent je aan het voorbereiden op je huwelijk of bent net een paar jaar getrouwd. Graag nodigen we jullie uit voor deze gezellige middag voor twee op zaterdag 16 november 2019 in Roosendaal.
Deze middag gaat over de plaats die je het geloof wil geven in je leven samen en in je gezin. Frank en Frederike Proost zijn 21 jaar getrouwd en hebben vier kinderen. Zij zullen delen hoe hun huwelijk- en gezinsleven dieper en waardevoller zijn geworden dankzij het geloof. Ze vertelden ons al: “Een hele mooie gebedsverhoring is dat we elkaar hebben ontmoet! Een paar uur daarvoor hadden we allebei, los van elkaar, gebeden of we iemand mochten ontmoeten. Vlak daarna spraken we elkaar ‘toevallig’ aan. Dat was ons begin samen, we hebben elkaar nooit meer losgelaten”.

Het programma van de middag ziet er als volgt uit:

  • 13.00 uur We beginnen met een uitgebreide lunch
  • 13.45 uur Inleiding door Frank en Frederike
  • 14.30 uur Met z’n tweeën in gesprek met een kop koffie en wat lekkers
  • 15.30 uur Moment in de kerk om alles bij God te brengen.
  • 16.00 uur Drankje

Deze middag wordt gehouden in de pastorie van de Sint Josepherk, Sint Josephstraat 2,
4702 CW Roosendaal. Het is een initiatief van het Sint Franciscuscentrum – het vormingscentrum van het Bisdom Breda.
Heb je vragen over deze dag of wil je jullie aanmelden? Check www.gezinengeloof.nl of mail naar Brechje Loenen via: gezin@bisdombreda.nl. De kosten zijn: 10 euro per stel, eventuele kinderen gratis. Dit is inclusief lunch en versnaperingen.

Informatieavond Eerste Communie

Vanaf het moment dat kinderen in groep vier zitten en gedoopt zijn, kunnen ze hun Eerste Communie doen. Zij mogen dan net als alle grote mensen bij Jezus aan tafel. Wij drukken daarmee uit: Ik wil vriend zijn van Jezus en naar hem luisteren en van hem leren. Daarover gaat het tijdens de voorbereiding en dat proberen we ook te beleven in de Eerste Communieviering. De viering van de Eerste Communie is op 10 mei 2020 in Molenschot en op 17 mei 2020 in Rijen.
De informatieavond is op woensdagavond 13 november om 20.00 uur in het parochiecentrum in Rijen (Hoofdstraat 58).
U bent van harte welkom!
Werkgroep Eerste Communie
Pastor Joost de Bont

Feest Hubertus en wijding Hubkes

Op 3 november is het de feestdag van Sint Hubertus, schutspatroon van onder andere jagers en bakkers. Deze kleurrijke heilige kwam tijdens de jacht tot een dieper geloof. Hij kreeg een nieuwe richting in zijn leven, kwam op voor de armen en deelde zijn brood met hen. Vanouds wordt vooral in het zuiden van het land het feest gevierd. Het is een bijzondere dag, waarbij de pastor o.m. in de bakkerij van Vromans in de Laverije de Hubkes zegent. Omdat 3 november op zondag valt, worden de Hubkes dit jaar op zaterdag 2 november gezegend.

Uitnodiging Allerzielen

Op zaterdag 2 november vieren we Allerzielen. Dit feest reikt over de grenzen van het aardse leven. We gedenken onze overledenen en kijken terug op het afgelopen jaar. Ook drukken we in woord en gebaar de verbondenheid met onze overledenen uit. Na afloop van de viering gaan we, met ieder die dat wil, naar het parochiekerkhof om een lichtje bij de overledene te plaatsen. De viering van Allerzielen begint op zaterdag 2 november om 19.00 uur in de Maria Magdalenakerk.

Een nieuwe workshop ‘Bidden en Schrijven’

Op dinsdag 29 oktober is de derde workshop ‘Bidden en Schrijven’.
Na twee succesvol verlopen workshops willen we opnieuw aandacht geven aan het gebed.
Bidden is immers: Jezelf openstellen voor Gods Geest om te groeien en jezelf te vormen. Dat betekent dat we met elkaar werken aan ons eigen geloof en dat we daarmee het innerlijk leven van onze gemeenschap een impuls kunnen geven. In de workshop zullen we de aandacht vooral richten op de eigen beleving. Aan de hand van kaarten uit een Atlas van de Belevingswereld verkennen de deelnemers ieder hun eigen innerlijke wereld. Pastor Rob van Uden zal de workshop leiden en proberen om met ons de weg te gaan van je eigen ervaringen naar een eigen gebed. De workshop wordt verzorgd op dinsdag 29 oktober, 19.30 uur, Parochiecentrum, Hoge Ham 84, 5104 JK Dongen.
Graag uw opgave voor deelname via gebedenboekje@gmail.com.

Jaarmarkt Rijen 22 oktober

De parochie is van 10.00 uur tot 15.00 uur present door de openstelling van de Maria Magdalenakerk. Met het beschikbare informatieboekje in de hand kunt u het interieur van de kerk beter leren kennen, is er een speurtocht door de kerk voor kinderen en een film over de kunstenaar Jan Willemen, de ontwerper van onze prachtige kruiswegstaties.
Er liggen folders klaar met informatie over onze activiteiten, o.m. het Jaarbeeldverslag, het programma van Voedsel voor de Ziel, de Gezinskerk en de Magdalenakinderen.
Loop eens binnen over de rode loper.

Naar boven