Heilige Anna in Molenschot

De Heilige Anna is patrones van de parochiekerk en kapel in Molenschot. Haar feestdag is op 26 juli.  De oude spreuk “met Sint Anneke gaat ieder Anneke om ’n manneke en ieder manneke om ’n Anneke” is nog steeds actueel.
Veel mensen bezoeken tegenwoordig de mooie eeuwenoude kapel, toegewijd aan de Heilige Anna.annabeeld
Zij komen om hun diepste verlangens en gevoelens neer te leggen bij deze heilige vrouw. Niet alleen vanuit de regio, maar van heinde en verre. Als moeder van Maria en grootmoeder van Jezus geeft zij kennelijk veel mensen vertrouwen en troost. Zij is een eigentijdse Heilige geworden.
De kapel is in de zomer alle dagen open van 10.00 tot 18.00 uur, maar bij gelegenheid van het Annafeest zal op beide dagen ook de kerk open zijn voor gebed en bezichtiging.

Sint-Anneke is ook opgenomen als arrangement via www.toerlezjoere.nl.

Naar boven