De driedaagse van Pasen

21 maart 2018, door Webmaster PHG

Op de Witte Donderdag komen we samen rond de avondmaalstafel. Jezus laat zich kennen als een dienaar die de voeten van zijn leerlingen wast en we vieren de instelling van de eucharistie. De viering eindigt bij het rustaltaar waar nog een korte uitstelling van het allerheiligste plaatsvindt. Opvallend genoeg heeft de viering een open einde: geen zegen!
De volgende dag, op Goede Vrijdag, gaat de viering verder: we komen samen rond het kruis en lezen het passieverhaal. De viering eindigt in stilte bij het kruis, opnieuw een open einde: geen zegen!
Op zaterdagavond komen we samen voor het derde deel van de Paasdriedaagse: de paaswake. In een wake van lezingen leren we God kennen als een God van leven. We vieren de verrijzenis van Jezus Christus uit de dood, maar daarmee ook onze eigen doop. De Paaswake mag dan ook in gejubel eindigen. Hoort, zegt het voort: Jezus Christus is werkelijk verrezen.
Rob van Uden, teamleider