Vieringen in de Goede Week en Pasen

13 april 2017, door Webmaster PHG

Chrismamis: Woensdag
Tijdens een plechtige viering voor het hele bisdom zal Mgr. J. Liesen de Heilige Oliën wijden die tijdens doop, wijding en ziekenzalving gebruikt worden.
Vanaf 12.00 uur begint een groep lopers aan een pelgrimstocht vanuit de Antoniuskathedraal in Breda. We beginnen met een eucharistieviering en pelgrimeren via Princenhage naar Rijsbergen.

Witte Donderdag
Tijdens de plechtige Witte Donderdagviering gedenken we het Laatste Avondmaal en vieren de instelling van de Eucharistie. In de evangelielezing is juist veel aandacht voor de voetwassing. Eucharistie en dienstbaarheid zijn nauw aan elkaar verbonden. Het parochiekoor verzorgt de zang.
19.00 uur: Eucharistieviering in de Maria Magdalenakerk.

Goede Vrijdag, kruisweg voor de jeugd
Op vrijdagmiddag, voorafgaand aan Pasen, staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. We staan ook stil bij het lijden en sterven van mensen in de wereld.
We lopen langs de kruisweg en plaatsen een lichtje bij iedere statie. We sluiten af met een bloemenhulde. Je mag een bloem of bloesemtak meenemen om bij het kruis neer te leggen.
15.00 uur: Kruisweg voor jong en oud.

Goede Vrijdag avondviering met kruisverering
‘s Avonds wordt het passieverhaal van Johannes voorgelezen als een liturgisch spel. De gebeden van Goede Vrijdag vormen een bijzonder element in deze viering. De zang wordt verzorgd door het parochiekoor.
19.00 uur: Viering met kruisverering
Wij nodigen u uit om bloemen mee te nemen voor een eerbetoon aan het kruis.

Paasviering voor het hele gezin
Kom je mee het grote feest van Pasen vieren op zaterdag 15 april 17.00 uur in de Maria Magdalenakerk? Jezus is gestorven en hij leeft!
Nieuw leven voor Jezus en alle mensen. We gaan dit op een bijzondere manier vieren met vuur, licht, water en brood.
We komen samen in de kerk. Het licht is uit en het is helemaal stil want Jezus is gestorven. We ontsteken het vuur van Pasen en geven het licht aan elkaar door.
We luisteren naar het verhaal van Pasen: Jezus leeft! Het water wordt binnen gedragen: nieuw leven. In deze gezinsviering delen we samen het brood van Jezus.
Na afloop zoeken we eieren in de tuin van het parochiecentrum.

Paaswake
De Paaswake noemen we de moeder van alle vieringen. Het is een plechtige eucharistieviering, waarin we van duister naar licht gaan. Hoogtepunten uit de geschiedenis van God en het volk Israël worden bezongen en gelezen. In de viering is ook de wijding van het doopwater en de vernieuwing van de doopbelofte. De zang wordt verzorgd door koor Contrast.
21.00 uur: Maria Magdalenakerk.

Pasen
Op de derde dag, beginnend met de kruisdood, vieren we de verrijzenis van Christus. Pasen is het centrum van het kerkelijk jaar. Bijzonder in deze viering is de besprenkeling met het water dat in de Paaswake is gewijd. Tijdens de plechtige eucharistievieringen lezen we het verrijzenisverhaal van Jezus. De zang wordt verzorgd door de parochiekoren.
10.00 uur: Annakerk in Molenschot
10.00 uur: Maria Magdalenakerk in Rijen